Banner

Władze podlegają kontroli

Byliście cichymi bohaterami tych wyborów powiedział Jerzy Filak do blisko stu osób uczestniczących we wrocławskim spotkaniu podsumowującym społeczne zaangażowanie w prawidłowy przebieg wyborów prezydenckich i parlamentarnych 2015 roku. Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów, NSZZ Solidarność, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę to tylko część organizacji społecznych, które wraz z osobami prywatnymi po przeszkoleniu, dobrowolnie uczestniczyły w kontroli przebiegu procesu wyborczego, liczenia głosów, ogłaszaniu wyników.

Na spotkaniu zorganizowanym 5 grudnia 2015 roku padły stwierdzenia, że nawet demokratycznie wybraną władzę należy kontrolować, że trzeba wprowadzić zmiany w ordynacji tak, aby zapisać odpowiedzialność karną za błędy i oszustwa popełnione przez członków komisji wyborczych. Trzeba odsunąć władze samorządowe od wpływu na skład osobowy poszczególnych komisji a nawet zmienić ilość obwodowych i rejonowych komisji i doprowadzić do jawnego zliczania głosów.

Dlatego zarejestrowane w grudniu Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy zakłada swój oddział dolnośląski. Organizacja pragnie zachować niezależność od partii politycznych więc już na etapie organizacyjnym zastrzega, że nie będzie się wspomagała żadnymi dotacjami publicznymi dopuszcza wspieranie przez różne podmioty prywatne.

tb

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy