Banner

Tag Archives: dialog

Sztab protestacyjno-strajkowy

Konwent przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność” przekształcił się w sztab protestacyjno-strajkowy. W najbliższym czasie poinformuje o swoich działaniach, których celem jest realizacja stanowiska Komisji Krajowej z 11 grudnia, w której Związek zawarł listę postulatów. Dolny Śląsk na piątkowym (11 stycznia) spotkaniu w siedzibie Komisji Krajowej reprezentował przewodniczący Kazimierz Kimso.…

Czytaj więcej

Ulotki pod sklepami Pepco

W tym tygodniu w 9 regionach związkowcy z NSZZ “Solidarność” prowadzą akcję informacyjną pod sklepami Pepco. Wobec braku rzetelnego dialogu ze strony zarządu firmy, członkowie Związku rozdają klientom ulotki w formie telegramu. Kilka pytań w nich zawartych oddaje istotę problemu jaki mają pracownicy Pepco – zbyt mała ilość pracowników, niskie zarobki, łamanie praw pracowniczych. –…

Czytaj więcej

Akcja informacyjna w Pepco

W poniedziałek 24 września przedstawiciele działu rozwoju Związku oraz związkowcy z  NSZZ “Solidarność” Pepco prowadzili akcję informacyjną wśród pracowników Centrum Dystrybucji tej firmy.  Jednym z powodów akcji była konsultacja z pracownikami zmian regulaminu premiowania. Ponieważ związkowcy z Dolnego Śląska nie uzyskali zgody pracodawcy na spotkanie z pracownikami na terenie zakładu, rozmawiali z nimi pod bramą.…

Czytaj więcej

Wzmocnienie Rady Dialogu Społecznego

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. W myśl propozycji zawartych w projekcie ustawy, Rada Dialogu Społecznego uzyska prawo do opiniowania projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Rozwiązanie to zapewni stronom Rady wpływ na tworzenie…

Czytaj więcej

Gratulacje i życzenia sukcesów

“Ufam, że w drodze rzetelnego dialogu z zespołem Opery Wrocławskiej uda się Panu wypracować  wzorcowy model zarządzania instytucją kulturalną, a Opera Wrocławska  będzie ściągać do naszego miasta gwiazdy z największych scen operowych i pozostanie jedną z najważniejszych wizytówek stolicy Dolnego Śląska.” Takie m.in. słowa skierował przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso w liście gratulacyjnym skierowanym do…

Czytaj więcej

Problemy dialogu społecznego

W środę 14 września przewodniczący ZR Kazimierz Kimso gościł dr hab. Aldonę Wiktorską-Święcką i prof. dr. hab. Juliusza Gardawskiego. Oboje są ekspertami w zakresie dialogu społecznego. Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu projektu “Deklaracja pracy WKDS”. Niniejszy dokument  wypracowany kilka miesięcy temu, ma się przyczynić do usprawnienia pracy Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego.…

Czytaj więcej

Z prac WRDS

Na ostatnim posiedzeniu posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Wojewódzkiego Dolnośląskiego, które odbyło się 28 czerwca 2016 r. wypracowano m.in. stanowisko dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa Stawy Milickie S.A. Kolejny temat dotyczył także projektu ustawy Prawo Wodne, a w szczególności projektu rozporządzenia nakładającego zbyt wysokie normy na poziom zasolenia wód odprowadzanych do rzek. Problem – na prośbę…

Czytaj więcej

21 dni na odwołanie?

Rada Dialogu Społecznego pracuje nad inicjatywą ustawodawczą. Związkowcy i pracodawcy chcą zmienić terminy na odwołanie się od wypowiedzeń i dyscyplinarek Nie 14 lub 30, ale 21 dni może mieć pracownik na zakwestionowanie bezprawnego – jego zdaniem – zwolnienia z pracy. Nad wspólną propozycją zmiany przepisów w tej sprawie pracują partnerzy społeczni reprezentowani w Radzie Dialogu…

Czytaj więcej

Obradowali energetycy

W poniedziałek 9 maja we Wrocławiu obradowała Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ „Solidarność”. Działacze wyłonili przedstawicieli Związku do prac w trójstronnym zespole ds. branży energetycznej . Ponadto w trakcie obrad związkowcy przedstawili projekt powołania komisji bhp przy zespole ds. branży energetycznej. Zdaniem związkowców jest to konieczne, aby skutecznie wyeliminować wypadki śmiertelne do jakich dochodzi w sektorze…

Czytaj więcej

Nowy wojewoda

Powołanemu przez premier Beatę Szydło, Pawłowi Hreniakowi na stanowisko wojewody dolnośląskiego, gratulacje złożył przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” Kazimierz Kimso. “wyrażam nadzieję, na to, że w rzetelnym dialogu i współpracy ze związkiem zawodowym NSZZ „Solidarność” wspólnie uda się wypracować jak najlepsze rozwiązania m.in. dla pracowników, oraz osób borykających się ze znalezieniem pracy na…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy