Banner

Relacja fotograficzna z WZD

Podczas obrad XXXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” z okazji 40-lecia Związku członkowie i zasłużone dla Solidarności osoby otrzymały okolicznościowe medale, dyplomy i odznaczenia.

Wręczał je przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso, by na koniec Zjazdu sam być uhonorowany przez swoich współpracowników.

 

foto Marcin Raczkowski i Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy