Banner

Przekaż 1% represjonowanym

Jak co roku składając zeznanie podatkowe można przekazać jeden procent należnego podatku za 2020 r.na rzecz organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska apeluje o ten datek, z którego możliwe będzie wsparcie wielu osób zasłużonych w walce o wolną Polskę.
Nr w KRS : 0000092774
Stowarzyszenie przypomina, że prawo do świadczenia wyrównawczego przysługuje osobie posiadającej potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, która pobiera emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w kwocie niższej niż 2.400 zł brutto miesięcznie.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem tego świadczenia prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem Stowarzyszenia Działączy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska Janem Rogalą 662 469 301

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy