Banner

Pikieta w Warszawie

Przeciw ingerencji unijnych urzędników w polskie uregulowania dotyczące wieku emerytalnego protestowali w sobotę 16 września w Warszawie, przed budynkiem Komisji Europejskiej członkowie NSZZ “Solidarność” z całej Polski. Nie zabrakło rzecz jasna, przedstawicieli Regionu Dolny Śląsk z m.in. przewodniczącym Kazimierzem Kimso, Panie Juncker! Polska szanuje kobiety! takie m.in hasła trzymali protestujący. Z mównicy padały słowa krytyki pod adresem urzędników z Brukseli, którzy nie reagowali, gdy poprzedni rząd podniósł polskim kobietom wiek emerytalny z 60 do 67 lat. Przypomnijmy, że od 1 października wraca postulowany przez Związek wiek emerytalny na poziomie 65 lat – mężczyźni i 60 lat – kobiety.

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy