Banner

Pamiętaj o rozliczeniu z urzędem skarbowym

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkom prowadzenia ewidencji rachunkowej a co za tym idzie składania do Urzędu Skarbowego  zeznania CIT-8, CIT-8/0.

Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” po raz kolejny umożliwia organizacjom  wysłanie przez naszego Pełnomocnika z Zarządu Regionu CIT 8 lub/i CIT 8/0  za pomocą drogi elektronicznej z użyciem podpisu kwalifikowanego.

Jak w latach ubiegłych zajmuje się tym tematem kol. Karolina Tomczak tel. 605 067 077 , e-mail: administracja@solidarnosc.wroc.pl

Przypominamy, że do naszych organizacji wysłaliśmy e-mail z pełną informację o procedurze wysłania CIT8.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy