Banner

Oświatowa “Solidarność” ws. Ryszarda Proksy

Oświatowa “Solidarność” na wtorkowym zebraniu przyjęła jednogłośnie Stanowisko wyrażające votum nieufności wobec przewodniczącego Sekcji Krajowej Ryszarda Proksy.

patrz poniżej:

Stanowisko

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
zdecydowanie  domaga się natychmiastowej rezygnacji Pana Ryszarda Proksy
ze stanowiska Przewodniczącego Sekcji Krajowej  Oświaty i Wychowania lub niezwłocznego odwołania go z tej funkcji przez Walne Zebrania Delegatów.

Podpisanie przez niego porozumienia w dniu 7 kwietnia 2019 roku było jaskrawym zlekceważeniem postulatów NSZZ „Solidarność” i skompromitowało nasz Związek w środowisku oświatowym.

Nie wyobrażamy sobie dalszej przynależności do Sekcji Krajowej Oświaty bez przywrócenia jej wiarygodności. Brak zaufania do Przewodniczącego paraliżuje skuteczną działalność „Solidarności” wśród pracowników oświaty.

W imieniu Rady

z-ca Przewodniczącego                 z-ca Przewodniczącego               Przewodnicząca

     Bogusława Bernaś                       Rafał Tomczak                           Danuta Utrata

jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy