Banner

Oświadczenie KZ w Amazonie

OŚWIADCZENIE

Po raz kolejny z uwagą przyglądamy się doniesieniom medialnym na temat działalności OZZ Inicjatywa Pracownicza przy AMAZON Fulfillment Poland Sp. z o. o. w pod poznańskich Sadach. Metody działania tej organizacji budzą nasze wątpliwości. Wielokrotnie zabiegaliśmy o współpracę międzyzwiązkową, dialog oraz wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla pracowników Amazona. Niestety, zazwyczaj kończyły się one fiaskiem, mimo że wyrażaliśmy chęć współpracy. Co istotne, nasza organizacja nie brała udziału w sporze zbiorowym oraz nie została zaproszona do udziału w negocjacjach.
Groźba strajku, na tym etapie pracy związkowej, nie jest rozsądnym rozwiązaniem. Nasz niepokój jest potęgowany doświadczeniem strajku, który OZZ Inicjatywa Pracownicza zorganizowała w zakładzie Chung Hong. Niestety medialność akcji wzięła górę nad dobrem pracowników. Sprawa odbiła się szerokim echem, stała się swoistą tubą propagandową. Efekt był krótkoterminowy i nastawiony na poklask, kilkunastu pracowników straciło pracę. Nie chcemy tak działać. Nie możemy narażać naszych koleżanek i kolegów na stratę pracy oraz represje ze strony pracodawcy.
Celem naszej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. jest poprawa warunków pracy i płacy pracowników. Jest to praca długotrwała, żmudna, i przede wszystkim zgodna z literą prawa. Dlatego jesteśmy zwolennikami dialogu i twardych negocjacji, bo to właśnie one przynoszą wymierny, długotrwały efekt. Niemniej wiele postulatów wysuwanych przez OZZ Inicjatywę Pracownicą uważamy za słuszne i ważne w naszym zakładzie pracy. Natomiast metody ich realizacji, pośpiech w podejmowanych decyzjach, chęć konfrontacji z pracodawcą budzą nasze zaniepokojenie.
Korzystajmy z wiedzy i doświadczeń naszych koleżanek i kolegów z europejskich central związkowych działających na terenie Amazona. Naszymi priorytetami są: budowanie solidarności między pracownikami, zdobycie zaufania społecznego, tworzenie siły i jedności związkowej, walka o godziwe wynagrodzenie i bezpieczne oraz przyjazne warunki pracy.
Nie jest to łatwe, gdyż władze polskiego Amazona pozorują dialog, nie ma w nich chęci współpracy, a wiele zaproponowanych rozwiązań stoi w sprzeczności z polskim prawem oraz nosi znamiona utrudniania działalności związkowej. Wyrażamy zaniepokojenie takim stanem rzeczy. Nie godzimy się na takie traktowanie. Dlatego wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w pikiecie organizowanej przez dolnośląską Solidarność, która odbędzie się 30 listopada, w samo południe, pod centrum dystrybucyjnym WRO2 (ul. Logistyczna, Bielany Wrocławskie).

Ze związkowym pozdrowieniem
Grzegorz Cisoń
przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
Amazon Fulfillmnet Poland Sp. z o.o.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy