Banner

Instytut Myśli Schumana zaprasza członków “Solidarności”

Instytut Myśli Schumana uruchamia od 6 lutego 2021 Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego Świętego Jana Pawła II i Sługi Bożego Roberta Schumana.
Organizatorzy szczególnie gorąco zapraszają do uczestnictwa członków NSZZ „Solidarność”.
Inicjatywa ta wynika z ogromnego zapotrzebowania praktyków życia społecznego i gospodarczego w zakresie wdrażania katolickiej nauki społecznej. PUNCS nie jest oparty o ustawę o Szkolnictwie Wyższym a edukacja będzie trwała przez 1 rok w trybie co 2 sobotą przez cztery godziny.
Wykładowcami są wybitni naukowcy oraz praktycy z różnych dziedzin i obszarów życia społecznego i gospodarczego.
Zajęcia obejmują sześć modułów tematycznych, które realizowane są przez 2 semestry, począwszy od 6 lutego 2021 i trwają do 15 stycznia 2022. Spotkania odbywają się co drugą sobotę i trwają po cztery godziny lekcyjne. Słuchacze pracują w małych 5-osobowych zespołach, które realizują projekt polegający na budowaniu i kształtowaniu modelu konkretnej organizacji. Projekt zespołu w formie pisemnej jest przedmiotem końcowego egzaminu, co daje możliwość uzyskania dyplomu Uniwersytetu.
Dla skutecznego udziału w zajęciach Słuchacze powinni posiadać sprzęt spełniający odpowiednie warunki techniczne, czyli sprawne łącze internetowe, komputer z kamerą i mikrofonem oraz konto na platformie MS Teams, co wiąże się z jednorazowym wydatkiem kwoty 500 zł.
Ważnym celem PUNCS ma być przygotowanie Słuchaczy do kształtowania różnych wymiarów życia społecznego w świetle myśli chrześcijańsko-społecznej (MCS). Program Uniwersytetu koncentruje się na kształtowaniu różnych aspektów organizacji społecznych i gospodarczych w oparciu o zasady MCS, a także formowaniu animatorów MCS w celu poprawy jakości funcjonowania modelu społecznego i zwiększenia efektywności modelu gospodarczego.
Ramy programowe podzielono na 6 następujących bloków tematycznych: I. Rozwijanie aspektów koncepcyjnych MCS; II. Dostosowywanie funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS; III. Formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS; IV. Kształtowanie otoczenia regulacyjnego z perspektywy MCS; V. Tworzenie lub zmiana paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji w oparciu o MCS; VI. Wdrażanie solidaryzmu społeczno-gospodarczego jako pochodnej MCS. Szczegółowe informacje oraz rejestracja kandydatów na Słuchaczy jest na stronie www.PUNCS.pl
Honorowy Patronat nad Powszechnym Uniwersytetem objął Minister Edukacji i Nauki
Organizatorzy:
Prof. Zbigniew Krysiak, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana
Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com; Tel. 796 140 400
Ryszard Krzyżkowski, Prezes Instytutu Myśli Schumana
Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com; Tel. 570 990 686

jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy