Banner

Castorama – sąd uchylił naganę dla przewodniczącego

W dniu 15 czerwca br. przed Sądem Rejonowym w Lubaniu IV Wydziałem Pracy zapadł wyrok w sprawie ukaranego karą nagany przewodniczącego NSZZ “Solidarność” w Castorama Polska Wojciecha Kasprzyka. Sąd uchylił nałożoną karę porządkową. Ponadto ocenił, iż podejmowane przez pracodawcę działania przejawiały się brakiem jego dobrej woli. Przywołane orzeczenie potwierdza także słuszność innego zapadłego wyroku, w którym potwierdzono nieprawidłowe i nieskuteczne doręczanie przez pracodawcę korespondencji do Organizacji Związkowej.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy