Banner

Pamiętali o księdzu Jerzym

We wrocławskim kościele Matki Bożej Królowej Pokoju w niedzielę 10 czerwca dolnośląska Solidarność wspominała rocznicę beatyfikacji patrona Solidarności księdza Jerzego Popiełuszko.

W tym roku po raz pierwszy w świątyni zabrakło ojca Józefa Kowalika. Kapłan, który rok temu odszedł do wieczności. Kapłan  zachował się we wdzięcznej pamięci członków naszego Związku przede wszystkim za sprawą porywających homilii, w których podkreślał wagę powstania Solidarności dla historii Polski.

 We mszy oprócz wiernych z parafii uczestniczyli przedstawiciele dolnośląskiej Solidarności. Wśród nich Kazimierz Kimso – przewodniczący ZR. Obecny był również poczet sztandarowy Regionu Dolny Śląsk  NSZZ “Solidarność”. Modlono się m.in. o rychłą kanonizację błogosławionego księdza Jerzego.
 fot. Piotr Janicki

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy