Banner

41. Pielgrzymka Ludzi Pracy

W niedzielę 17 września br. na wałach jasnogórskich przedpołudniowa msza św. odprawiona pod przewodnictwem abpa Józefa Kupnego zakończyła dwudniową Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Wśród wielotysięcznej reprezentacji naszego Związku nie zabrakło członków dolnośląskiej Solidarności z przewodniczącym ZR Kazimierzem Kimso.
Przed mszą św Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” podsumował minione kilkanaście miesięcy. Mówił o sukcesach Związku, do których zaliczył podpisane w czerwcu porozumienie z rzadem, które dało efekty chociażby w kwestii emerytur pomostowych, czy korzystnych zmian w kodeksie pracy, wzmacniających związek zawodowy w zakładzie pracy. Lider Solidarności mówił też o działaniach Związku w obronie św. Jana Pawła II. Przypomniał, że zbliżający się Krajowy Zjazd Delegatów odbywał się będzie pod hasłem Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy.
Dzisiejsze słowo jest bardzo wymagające. Ono prosi nas, byśmy byli naśladowcami Boga, uwzględniając oczywiście proporcje. Byśmy sami zdobywali się na przebaczenie krzywd, które ktoś nam wyrządził. I, co ważne, by to nie był jednorazowy akt, incydent, ale stała postawa w relacji do bliźnich – zaznaczył w homilii arcybiskup Adrian Galbas.
– Ono nigdy nie jest łatwe, szczególnie jeżeli dotyczy krzywd wyrządzonych przez najbliższych. Im ktoś jest dalej ode mnie, tym przebaczyć jest mi łatwiej. Najtrudniej tym, którzy są najbliżej. Krzywdy wyrządzone przez ojca, matkę, żonę, męża, dziecko, przełożonego, księdza, któremu zaufałem – przebaczenie takim osobom jest trudne. Bardzo trudne. Ale trudniejsze jest nieprzebaczenie. Trudniejsza jest zemsta. Przebaczenie jest jak olej, bez którego pracujący silnik stanie w płomieniach. Bez wzajemnego przebaczenia tarcia między ludźmi są nie do zniesienia. My, istoty ludzkie jesteśmy tak niedoskonali, pisze św. Augustyn, że ledwo się zetkniemy, a już czynimy sobie krzywdę. Tym, co ułatwia przebaczenie jest właśnie owa świadomość, że zostało mi przebaczone – dodał metropolita katowicki.

W niedzielnych uroczystościach obecni byli m.in. mister pracy Marlena Maląg, wiceminister Stanisław Szwed, Główna Inspektor Pracy.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy