Banner

Niech żyje wolna Białoruś!

Solidarność nie zapomina o białoruskim społeczeństwie. W trakcie posiedzenia Komisji Krajowej w Spale uchwalono stanowisko w tej sprawie, uczestnicy posiedzenia wykonali również zdjęcie z kartkami pocztowymi dedykowanymi uwięzionym białoruskim opozycjonistom, które w ostatnich tygodniach członkowie Solidarności wysyłają do białoruskiej ambasady w Warszawie.
Minęło dwa i pół roku od sfałszowanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki wyborów prezydenckich na Białorusi. To czas bezprecedensowej walki z własnym społeczeństwem, niszczenia opozycji politycznej, niezależnych, prodemokratycznych organizacji społecznych, w tym wolnych związków zawodowych. Ich liderzy, którzy pozostali w kraju, są szykanowani i skazywani na wieloletnie więzienia. Szykany te nie ominęły również polskiej mniejszość narodowej, czego wyrazem są skazywani i więzieni działacze organizacji polonijnych.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” potępia te działania i wzywa reżim Aleksandra Łukaszenki do natychmiastowego zaprzestania wojny z własnym narodem. Jednocześnie deklaruje niezmienne wsparcie dla białoruskiego społeczeństwa, szczególnie tej jego części, która znalazła schronienie w Polsce. W obliczu agresji Rosji na Ukrainę, na której skupiona jest uwaga całego świata, nie wolno nam zapominać o tragedii Narodu Białoruskiego.

NSZZ „Solidarność” potępia niszczenie białoruskiego wolnego ruchu związkowego. Żąda natychmiastowego zwolnienia z więzień liderów białoruskich związków zawodowych, którzy prowadząc legalną działalność związkową na rzecz pracowników, zostali oskarżeni m.in. o terroryzm. Solidarność prowadzi szeroką akcję informacyjną w tej sprawie i wzywa międzynarodowy ruch związkowy o wsparcie akcji na rzecz ich uwolnienia.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa białoruskie władze o zaprzestanie wspierania Federacji Rosyjskiej w agresji przeciwko Ukrainie. Białoruś rządzona przez Aleksandra Łukaszenkę jest faktycznym uczestnikiem tej wojny i ponosi współodpowiedzialność za ogrom ofiar i zniszczeń na Ukrainie.

Niech żyje wolna Białoruś!

– stanowisko o tej treści jednogłośnie uchwalili członkowie Komisji Krajowej.

fot. M. Żegliński

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy