Banner

Oświatowa Rada

Podczas zebrania Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk omówiono ostatnie rozmowy Związku z rządem, sformułowano postulaty Sekcji na zebranie krajowe (najważniejszy postulat – podwyżki płac), przedstawiono aktualny stan wyborów w organizacjach związkowych oraz wysłuchano propozycji szkoleń ZR.

Następne zebranie Rady odbędzie się 8 marca.

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy