Banner

Dzień Edukacji Narodowej

Koleżanki i Koledzy Związkowcy,
Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

W imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk z okazji Święta Edukacji Narodowej dziękuję za wytrwałości, cierpliwości, wrażliwości, poświęcenie, oddanie i walkę z wszelkimi przeciwności z jakimi przyszło się Wam zmierzyć w tym bardzo trudnym pandemicznym czasie.
Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, popartej nie tylko szacunkiem uczniów i otoczenia ale i wynagrodzeniem przynależnym wykonywanej przez Was Misji oraz warunkami pracy niezbędnymi do jej realizacji.

Z wyrazami szacunku
Danuta Utrata
przewodnicząca MSOiW NSZZ „Solidarność”
Dolny Śląsk

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy