Banner

Strony internetowe organizacji związkowych

Coraz więcej organizacji związkowych w naszym Regionie prowadzi swoje strony internetowe. W miarę pozyskiwanych informacji będziemy tu zamieszczać linki do tych stron. Ułatwią one kontakt pomiędzy organizacjami, a być może zainspirują inne struktury naszego Związku.

Organizacje prosimy o zgłaszanie adresów swoich stron internetowych na adres dolsolid@gmail.com

Organizacje związkowe w Regionie Dolny Śląsk:
PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu
Kaufland Polska Markety
MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu
Pracownicy Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki
Uniwersytet Wrocławski
Volvo Polska Sp. z o.o.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ZPS Karolina w Jaworzynie Śląskiej
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu

 

 

Społeczna inspekcja pracy