Banner

W szkoleniu prezentowane są dane zarówno Komisji Krajowej jak i Regionu Dolny Śląsk na temat obecnego stanu Związku ze szczególnym uwzględnieniem zmian liczebności w poszczególnych latach i branżach. W oparciu o te dane uczy skutecznych sposobów rozwoju naszej organizacji wskazując czynności, które należy podjąć, aby mocniej zaangażować naszych członków w sprawy związku, a przede wszystkich w pozyskanie nowych.

Społeczna inspekcja pracy