Aktualności

Marzec 18, 2019

Dyżur przy grobie bł.księdza Jerzego

Informujemy, że przedstawiciele Regionu pełnią całodobowe dyżury przy grobie bł. ks. Jerze…

Marzec 15, 2019

Zmarł Wiesław Kilian

Odszedł do wieczności, polityk i działacz samorządowy. Przyjaciel dolnośląskiej "Solidarno…

Marzec 15, 2019

Podpisali porozumienie w Toyocie

Zakładowe organizacje NSZZ "Solidarność" TMMP w Jelczu i Wałbrzychu wraz z pozostałym zwią…

Wydarzenia

Marzec 15, 19

Spór zbiorowy w Volvo

W czwartek 14 marca br. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska podjęła uchwałę wszczynającą spór zbiorowy. Za tym krokiem opowiedziało się 99.7 % biorących udział w głosow…

Marzec 15, 19

Dolny Śląsk popiera Małopolski protest

W imieniu  Międzyregionalnej  Sekcji    Oświaty  i    Wychowania      NSZZ   „Solidarność”  Dolny   Śląsk   wyrażam   poparcie  dla   działań     Rady Małopolskiej Sekcji Oświaty i Wychowania na rzecz…

Marzec 14, 19

Niewolnictwo-problem wciąż aktualny

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zorganizował w czwartek 14 marca spotkanie przedstawicieli uczelni, rządu oraz związków zawodowych, na którym problem niewolnictwa w dzisiejszym świecie zrefe…

Marzec 13, 19

Wielkanocna paczka

Po raz kolejny zapraszamy do przekazywania żywności trwałej i środków czystości dla rodaków ze Lwowa i okolic. Organizatorami akcji są: Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja im. Św. Jadwigi, Metro…

Marzec 12, 19

O budownictwie na Radzie Ochrony Pracy

We wtorek 12 marca w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Rady Ochrony pracy w którym udział bierze przewodniczący dolnośląskiej "Solidarnosci" Kazimierz Kimso. Na posiedzenie Urząd Dozoru Techniczneg…

Marzec 11, 19

Wojewoda w siedzibie Regionu

Paweł Hreniak - wojewoda dolnośląski był jednym z gości marcowego posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność". Poinformował zebranych o aktualnej sytuacji społecznej w województwie. Według niego pr…

Marzec 08, 19

Ankieta w sprawie podwyżek

Przeprowadzenie ankiety wśród pracowników Volvo Wrocław zapowiedzieli na 11-13 marca działacze z OZ NSZZ "Solidarność" Volvo. W komunikacie wydanym po zebraniu Komisji Międzyzakładowej związkowcy od j…

Marzec 08, 19

Książki trafiły do biblioteki

Książki z serii wydawniczej „Dolnośląska Solidarność” w piątek 8 marca trafiły do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Cykl wydawniczy, poświęcony ludziom, którzy tworzyli dolnośląską „Soli…

Marzec 08, 19

Z okazji Dnia Kobiet

Wszystkim Paniom, zrzeszonym w naszym Związku, wytrwale pracującym, zabiegającym o swoich bliskich oraz emerytkom, składam w imieniu dolnośląskiej Solidarności najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia…

Marzec 03, 19

Wolność jest kuloodporna

W Starej Kopalni w Wałbrzychu w Centrum Nauki i Sztuki odbył się wernisaż wystawy Józefa Obacza „Żołnierze niezłomni – żołnierze wyklęci”. Wałbrzyski artysta sportretował ponad 50 sylwetek zasłużonych…

Marzec 01, 19

Oddali hołd Niezłomnym

W piątek 1 marca pod Pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego na Cmentarzu Osobowickim przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, środowisk kombatanckich oraz wielu organizacji i instytucji złoż…

Luty 28, 19

Wszechnica w Kogeneracji

W czwartek 28 lutego członkowie Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy odwiedzili wrocławską elektrociepłownię. Mogli tam zobaczyć, jak powstaje ciepło sieciowe i energia elektryczna dla miasta oraz do…

Luty 27, 19

Biedronka - referendum strajkowe

Od połowy stycznia do końca kwietnia br. trwa referendum strajkowe w sieci sklepów Biedronka. W siedzibie Regionu pracownicy tej sieci handlowej mogą oddać głos w referendum w godzinach od 8-16. Można…

Luty 27, 19

Ludzie Wolności na Przystanku Historia

Spotkanie z cyklu „Ludzie Wolności i Solidarności” poświęcone członkom „Solidarności” wrocławskiego Polaru – odbędzie się 28 lutego w Warszawie, na Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w…

Luty 26, 19

Posiedzenie Komisji Krajowej

W dniach 26-27 lutego odbywa się w Gdańsku kolejne posiedzenie Komisji Krajowej. Biorą w nim udział przedstawiciele naszego Regionu. Członkowie KK zajmują się akcją "Dość dyskryminacji pracowników", s…

Luty 22, 19

O strategii Związku

Kolejne spotkanie dotyczące kształtowaniu strategii rozwoju Związku odbyło się w piątek 22 lutego w Regionie. Zajęcia warsztatowe zaproponowane przez prowadzącą dr hab. Aldonę Wiktorską-Święcką poświę…

Luty 22, 19

Jesteśmy od tego, by reprezentować ludzi

Z inicjatywy „Solidarności” w siedzibie Regionu Dolny Śląsk związkowcy z wszystkich central branży energetycznej ogłosili zawiązanie międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Związkowcy…

Luty 19, 19

Rada Ochrony Pracy w Warszawie

We wtorek 19 lutego w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Bierze w nim udział Kazimierz Kimso, przewodniczący dolnośląskiej "Solidarności". Na posiedzeniu poruszana będzie tematyk…

Luty 18, 19

Majchrzak skarbnikiem, Makul sekretarzem

Podczas poniedziałkowego (18 lutego) posiedzenia Zarządu Regionu, działacze dokonali wyboru skarbnika i sekretarza. Było to konieczne z powodu rezygnacji z powodów zdrowotnych dotychczasowego skarbnik…

Luty 17, 19

Pamięć o księdzu Wiktorze

Msza w intencjach zmarłego w lutym 1999 r. duszpasterza ludzi pracy o Adama Wiktora, zmarłej przed rokiem Marii Zapart zgromadziła we wrocławskim kościele MB Pocieszenia przy Alei Pracy przedstawiciel…

Luty 16, 19

"Solidarnośc" żegna Premiera Jana Olszewskiego

-To bardzo smutne dni dla związkowców i wszystkich Polaków. Mecenas Jan Olszewski był wielkim Polakiem, wielkim patriotą, człowiekiem Solidarności, który nie kłaniał się żadnym układom, nie szedł na ż…

Luty 14, 19

Szkolili się skarbnicy

Sporządzenie dokumentacji w formie elektronicznej, składanie deklaracji podatkowej,  obliczanie i rozliczanie składki, ewidencjonowanie wydarzeń finansowych - to tylko niektóre zagadnienia z poruszany…

Luty 12, 19

Fundusz socjalny i PPK

Działający na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego związkowcy odbyli 12 lutego szkolenie w Regionie. O funduszu socjalnym oraz o nowości jaką jest wprowadzenie przez rząd premiera Morawieckiego P…

Luty 12, 19

Spotkanie sztabu strategicznego

We wtorek 12 lutego w siedzibie dolnośląskiej "Solidarności" odbyło się spotkanie sztabu strategicznego. Dotyczyło sytuacji w Pepco. Na spotkaniu opracowywany jest plan działania na najbliższe miesiąc…

Luty 06, 19

Silni wiedzą pracowników

Sama organizacja związkowa nie będzie skutecznie działać, jeśli zapomni o strategii swojego własnego rozwoju. Tu nie chodzi o automatyczne zwiększanie liczby członków, ale o rozmowę z pracownikami i …

Luty 05, 19

Obradował sztab protestacyjno-strajkowy

Sztab protestacyjno-strajkowy NSZZ „Solidarność” spotkał się 5 lutego w Warszawie aby omówić efekty akcji odwiedzin biur poselskich i senatorskich Zjednoczonej Prawicy. W agendzie spotkania znalazła s…

Luty 04, 19

Stres, odpowiedzialność i niskie płace

W poniedziałek 4 lutego w siedzibie dolnośląskiej Solidarności odbyło się spotkanie członków Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej. Główne problemy tej branży to niskie płace i wykruszająca si…

Styczeń 30, 19

Postanowienia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego oświaty

Sztab Protestacyjno-Strajkowy KSOiW NSZZ „Solidarność", na spotkaniu w dniu 29 stycznia 2019 r. w Warszawie, postanowił: - powołać do 14 lutego regionalne sztaby protestacyjno-strajkowe, - do 15 marca…

Styczeń 30, 19

Semper Fidelis. Walki o Lwów 1918-1919

Odsłonięta przed Dworcem Głównym PKP wystawa pt. „Semper Fidelis. Walki o Lwów 1918–1919” to efekt współpracy między władzami kolejowymi a wrocławskim Odziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Autorami…

Styczeń 28, 19

Bezpieczny wypoczynek

W województwie dolnośląskim rozpoczęły się ferie zimowe. Wybierając dla swojego dziecka formę wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publicz…

Styczeń 27, 19

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia. Życzenia!

W 1919 roku Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opiece nad wychodźcami". Polska jako jeden z pierwszych krajów europejsk…

Styczeń 23, 19

Ministerstwo Ekstremalnych Niedomówień

 Działacze oświatowej „Solidarności” na swoim zebraniu w dniu 23 stycznia podjęli uchwałę o powołaniu Sztabu Protestacyjno-Strajkowego, na którego czele stanęła Danuta Utrata, przewodnicząca struktur …

Styczeń 23, 19

Zmarł Roman Kołakowski

We wtorek 22 stycznia nad ranem zmarł Roman Kołakowski. Kompozytor, poeta i tłumacz.W 1981 zdobył I nagrodę na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, w 1984 – II nagrodę na Przeglądzie Piosenki Akt…

Styczeń 21, 19

Związkowcy u posłów

Związkowcy z dolnośląskiej „Solidarności” odwiedzili biura poselskie rządzącej koalicji, by osobiście porozmawiać z posłami i przekazać stanowisko Związku w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej. Od…

Styczeń 21, 19

Związkowcy przed akcją protestacyjną

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk podczas styczniowego spotkania przyjął informację o sytuacji w Związku i postanowił swoje żądania przedstawić posłom PiS. Przewodniczący zapowiedział piki…

Styczeń 20, 19

Uczcili pamięć powstańców

Pod auspicjami wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka odbyły się we Wrocławiu obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Organizatorami ceremonii byli: dowódca Garnizonu Wrocław płk. Darius…

Styczeń 18, 19

Spotkanie opłatkowe w Świdnicy

Świdnicka "Solidarność" zorganizowała spotkanie opłatkowe, które odbyło się w piątek 18 stycznia. Wśród zaproszonych gości pojawił się m.in biskup diecezji świdnickiej Ignacy Dec, przewodniczący dolno…

Styczeń 18, 19

Stanowisko KK nr 13/18 ws. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu…

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne. Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w s…

Styczeń 16, 19

Pikieta oświaty 23 stycznia

Po wczorajszym nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania i spotkaniu z Piotrem Dudą powołaliśmy sztab protestacyjno -strajkowy - informuje Danuta Utrata, Przewodnicząca MSOiW…

Styczeń 16, 19

Od wieku na rzecz ochrony pracy

Pod takim tytułem otwarta została w środę 16 stycznia wystawa upamiętniająca ustanowienie Inspekcji Pracy dekretem podpisanym 3 stycznia 1919 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego „O urządze…

Styczeń 15, 19

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Przewodniczący dolnośląskiej "Solidarności" bierze udział w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które rozpoczęło się we wtorek 15 stycznia w Warszawie. Na posiedzeniu członkowie Rady Ochrony Pracy przyj…

Styczeń 15, 19

Księga kondolencyjna

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak wpisali się w poniedziałek wieczorem do księgi kondolencyjnej wystawionej we wrocławskim Ratuszu. Księgę wyłożył magistrat po śmie…

Styczeń 11, 19

A co ja z tego będę miał?

To jedno z najczęstszych pytań jakie zadają osoby w zakładzie nieprzekonane do wstąpienia do związku zawodowego. Jak rzetelnie i skutecznie pokazać korzyści dla pracownika z faktu wstąpienia do związk…

Styczeń 11, 19

Sztab protestacyjno-strajkowy

Konwent przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność” przekształcił się w sztab protestacyjno-strajkowy. W najbliższym czasie poinformuje o swoich działaniach, który…

Styczeń 10, 19

Szkolenie w Regionie

Różne aspekty nowelizacji ustawy o związkach zawodowych omówił podczas czwartkowego (10 stycznia) szkolenia w siedzibie Zarządu Regionu kierownik działu prawnego Sławomir Poświstak. Po przedstawieniu …

Styczeń 09, 19

Inspektorzy weterynaryjni chcą podwyżek

Przedstawiciele sfery budżetowej coraz głośniej domagają się podwyżek płac. Wśród nich są przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej. W środę 9 stycznia o trudnej sytuacji tych pracowników rozmawiał prz…

Styczeń 08, 19

Emerytury wzrosną od marca

Od 1 marca 2019 roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł brutto. Będzie to najkorzystniejsza waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych w ostatnich latach.  W połowie grudnia Sejm prz…

Styczeń 06, 19

Święto Trzech Króli (galeria)

Trzech Króli, czyli Objawienie Pańskie to święto chrześcijańskie obchodzone na pamiątkę Trzech Mędrców (Króli), którzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi. W …

Styczeń 05, 19

Walczymy o godne płace!

Bez godnych płac nie ma mowy o podnoszeniu rangi zawodu nauczyciela. Dlatego „Solidarność” walczy o godne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników oświaty. Postulaty płacowe są dla nas najważniejsze. …

Styczeń 05, 19

Już w styczniu 13-ki dla nauczycieli

Jak poinformował nas radny Rady Miejskiej Wrocławia Jarosław Krauze, do 21 stycznia br. Gmina przekaże placówkom oświatowym pieniądze na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. "13". Oznac…

Styczeń 05, 19

Nowe prawa pracownicze w 2019 roku

W roku 2019 obowiązywać będzie płaca minimalna na poziomie 2250 zł brutto i minimalna stawka godzinowa na poziomie 14,70 zł. Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za nas PITa. Nowelizacja kodeksu pra…

Styczeń 05, 19

Apel o bezpieczeństwo

NSZZ „Solidarność” wspierając Europejską Federację Transportowców ETF wzywa europosłów do przeciwstawiania się zmianom, które mogłyby spowodować, że kierowcy zawodowi będą bardziej zmęczeni, co utrudn…

Styczeń 01, 19

Życzenia na 2019 Rok!

Najliczniej na Dolnym Śląsku bawili się wrocławianie wokół Rynku. Związkowcy jak co roku, świętowali rozpoczęcie Nowego 2019 roku w sali balowej w siedzibie "Solidarności" na pl. Solidarności. Prze…

Grudzień 20, 18

Życzenia na czas Bożego Narodzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim ludziom Solidarności oraz tym, którym bliskie są ideały naszego Związku, życzę dobrego odpoczynku, obecności osób bliskich lub przyjaciół przy …

Grudzień 19, 18

Telegram do klientów Pepco

Akcja "Telegram do klientów Pepco" trwa. 18 grudnia działacze Regionu Jeleniogórskiego rozdawali telegramy pod sklepami Pepco w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Klienci proszeni byli o zostawienie odpowi…

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«
»

Plakat


Polecane książki

Społeczna inspekcja pracy