Banner

Związkowcy przeciwni zamrożeniu płac w budżetówce

Prezentujemy wspólne stanowisko trzech central związkowych tj. Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2022.

Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, trzy centrale związkowe tj. Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przesłało wspólne stanowisko strony pracowników w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2022.

– Strona pracowników wyraża negatywne stanowisko w sprawie zamrożenia w 2022 r. wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. (…) Postuluje wzrost minimalnego wynagrodzenia nie mniej niż o 10,71 proc. (…) Strona pracowników nie może zaakceptować rozwiązań, które utrwalają złą praktykę ostatnich lat, szczególnie gdy dotyczy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji – czytamy w stanowisku.

jw/sol.org.pl

Całość stanowiska związkowców na stronie:

https://www.tysol.pl/a68982-Wspolne-stanowisko-central-zwiazkowych-ws-zalozen-projektu-budzetu-panstwa-na-2022-rok

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy