- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - https://solidarnosc.wroc.pl -

Zmiany w ustawie o represjonowanych

repres

W dniu 29 kwietnia 2021 roku została ogłoszona w Dzienniku Ustaw, ustawa z dnia 30 marca 2021 o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 794). Ustawa wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu, tj. 30 maja 2021 roku, za wyjątkiem czterech przepisów, które zaczną obowiązywać dzień później, tj. 1 czerwca 2021 roku.
Jednym z najbardziej namacalnych nowych uprawnień przysługujących osobą o ustalonym statusie działacza opozycji komunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych – jest prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni roboczych w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop nie będzie przysługiwał osobie uprawnionej do urlopy wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.
Więcej na ten temat przeczytać będzie można w najnowszym numerze Dolnośląskiej Solidarności. Majowy numer ukaże się w przyszłym tygodniu.