Banner

Zmarł ksiądz Źrałko

11 maja br odszedł do wieczności ksiądz infułat Julian Źrałko. Latem 1980 r. duszpasterz strajkujących górników w Wałbrzychu, 31 VIII 1980 przewodniczył mszy św. koncelebrowanej na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Thorez, wygłosił kazanie. Organizator uroczystości religijnych i patriotycznych w kościele św. Jerzego, na stadionie KS Górnik, w zakładach pracy; współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy i KIK oraz corocznych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej

13 XII 1981 odprawił Mszę za Ojczyznę oraz podjął udaremnioną przez WP i ZOMO próbę dotarcia z posługą duszpasterską do strajkujących w KWK Thorez. Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla internowanych; obserwator w procesach działaczy „S”; odwiedzał internowanych. Wielokrotnie przesłuchiwany.

Od 1992 dyrektor Wydz. Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Legnicy, od 2000 na emeryturze. Uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów z 2006r. otrzymał tytuł Zasłużony dla NSZZ “Solidarność”. W 2014 r. kapłan został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy