Banner

ZASADY UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH

Szanowni Państwo

Pragniemy Państwa poinformować, iż w wyniku podjętej przez Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” uchwały, ulegają zmianie zasady udzielania bezpłatnych porad prawnych świadczonych przez prawników zatrudnionych przez Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

Począwszy od dnia 20 października 2014r. prawo do porad mają tylko i wyłącznie członkowie związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.

  1. W pierwszej kolejności obsługiwane są organizacje zakładowe, w drugiej członkowie NSZZ „Solidarność”,
  2. Członkowie Związku lub osoby rekomendowane przez organizację związkową winni dokumentować swoją przynależność do NSZZ „Solidarność” legitymacją członkowską lub aktualnym zaświadczeniem wystawionym przez Komisję Zakładową, względnie powinni być wcześniej umówieni telefonicznie przez Komisję Zakładową.
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy