Banner

Wybory w Społem

Pandemia nie oznacza zawieszenia działalności organizacji związkowych i struktur Związku. W gorącym, przedświątecznym okresie Regionalna Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory uzupełniające do władz w Zakładowej Organizacji Związkowej Społem PSS Południe.
Jednorazowe długopisy, maseczki ochronne, płyn dezynfekcyjny i przede wszystkim urna wyborcza – to pozwoliło na sprawne wyłonienie nowych władz organizacji. W czterech sklepach, na przełomie zmian głosowało ponad 80 % uprawnionych.
Życzymy naszym koleżankom i kolegom dobrej i owocnej działalności. W ostatnim czasie do organizacji zapisała się kolejna osoba – podkreśla sekretarz Regionalnej Komisji Wyborczej Joanna Billewicz. Wraz z Moniką Górniak członkinią RKW przeprowadziła procedurę wyborów z urną.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy