Banner

Wszechnica SIP

Harmonogram zajęć dydaktycznych Wszechnicy

Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy – Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” przedstawia plan zajęć na drugie półrocze 2018 roku.

• 24 września 2018 r.
– Innowacje z dziedziny BHP.
Wizyta w Centrum Innowacji i Szkoleń 3M, ul. Kowalska 143 we Wrocławiu.
• 25 października 2018 r.
– Zmiany w ustawie o związkach zawodowych. RODO a społeczna inspekcja pracy.
• 29 listopada 2018 r.
– Stres w pracy – przyczyny, konsekwencje i sposoby niwelowania stresu.
• 18 grudnia 2018 r.
– Uroczyste zakończenie roku szkoleniowego Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy

Zajęcia wykładowo-seminaryjne rozpoczynają się o godz. 8:30 i trwają do 14:00. Sala 105 Regionu pl. Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu.

Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy

Wszechnica – wyższa forma kształcenia dorosłych w formie serii wykładów na określony temat, z udziałem wykładowców wyższych uczelni, instytutów naukowych i innych instytucji.
Wykorzystuje w swojej działalności dydaktycznej różne formy aktywizujące przekazu wiedzy jak: seminaria, prelekcje, wykłady, warsztaty tematyczne.
Nadzór nad stroną merytoryczną pracy Wszechnicy sprawuje Rada Wszechnicy.
Pracą dydaktyczną Wszechnicy kieruje kierownik Wszechnicy.
Wszechnica – szkoli, doradza, wspiera, integruje

Regulamin Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy

Kierownik Wszechnicy SIP
Paweł Chabiński (tel. 71-78-10-159, e-mail: wszechnicasip@gmail.com )

Rada Wszechnicy SIP
W dniu 20 października 2011 r. wybrana została Rada Wszechnicy SIP.

W jej skład wchodzą:
Lucyna Czyżewska – tel. 885 555 815
Sławomir Pruchnik – tel. 889 940 153
Emilia Kaczmarczyk
Katarzyna Michalak
Wszystkich zainteresowanych tematem społecznej inspekcji pracy prosimy o kontakt.

Deklaracja przynależności do Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy

Poniżej przedstawiamy formularz deklaracji przynależności do Wszechnicy

Deklaracja

Społeczna inspekcja pracy