Banner

Wszechnica SIP

Harmonogram zajęć dydaktycznych Wszechnicy

Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy – Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” przedstawia plan zajęć na pierwsze półrocze 2024 roku.

• 6 lutego 2024 r.
• 29 lutego 2024 r.
• 21 marca 2024 r.
• 25 kwietnia 2024 r.
• 23 maja 2024 r.

Zajęcia wykładowo-seminaryjne rozpoczynają się o godz. 9:30 i trwają do 14:00. Sala 105 Regionu pl. Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu.

Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy

Wszechnica – wyższa forma kształcenia dorosłych w formie serii wykładów na określony temat, z udziałem wykładowców wyższych uczelni, instytutów naukowych i innych instytucji.
Wykorzystuje w swojej działalności dydaktycznej różne formy aktywizujące przekazu wiedzy jak: seminaria, prelekcje, wykłady, warsztaty tematyczne.
Nadzór nad stroną merytoryczną pracy Wszechnicy sprawuje Rada Wszechnicy.
Pracą dydaktyczną Wszechnicy kieruje kierownik Wszechnicy.

Regulamin Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy

Kierownik Wszechnicy SIP
Paweł Chabiński (tel. 508 991 634, e-mail: wszechnicasip@gmail.com )

Wszystkich zainteresowanych tematem społecznej inspekcji pracy prosimy o kontakt.

Deklaracja przynależności do Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy

Poniżej przedstawiamy formularz deklaracji przynależności do Wszechnicy

Deklaracja

Społeczna inspekcja pracy