Banner

WSA w sprawie dyrektora Teatru Polskiego

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak poinformował podczas konferencji prasowej, że Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do decyzji Wojewody o stwierdzeniu nieważności uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwał dotyczących Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wyrok oznacza, że dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu Cezary Morawski pozostaje na stanowisku.

„Wyrok sądu potwierdza, że analiza stanu prawnego przeprowadzona przez nadzór prawny Wojewody była prawidłowa, a uchwały Zarządu Województwa zawierały błędy. Prawnicy Wojewody stoją na straży prawa, a Wojewódzki Sąd Administracyjny tylko to potwierdził” – mówił podczas konferencji Wojewoda Paweł Hreniak.

Przypomnijmy, że w maju 2017 roku  Wojewoda Dolnośląski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie odwołania dyrektora Teatru Polskiego Cezarego Morawskiego oraz o stwierdzeniu nieważności uchwały o powierzeniu stanowiska dyrektora Teatru Polskiego Remigiuszowi Lenczykowi. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego wykazała, iż nie zaistniały przesłanki wskazane w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, od których ustawodawca uzależnił możliwość odwołania dyrektora instytucji kultury przed upływem okresu, na który został on powołany. W szczególności, nie udowodnione zostały zarzuty odstąpienia przez Cezarego Morawskiego od realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe program działania Teatru Polskiego. Oznacza to, iż uchwały podjęte zostały przez Zarząd Województwa z istotnym naruszeniem prawa, co skutkowało koniecznością stwierdzenia ich nieważności przez Wojewodę Dolnośląskiego.

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy