Banner

Władze

Przewodniczący ZR:

KimsoKazimierz Kimso –  Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” od czerwca 2010 r., członek Komisji Krajowej. W „S” od 1980 r., w stanie wojennym współpracował z „Solidarnością Walczącą”. Członek Rady Ochrony Pracy, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Forum Dialogu Społecznego. Działa w Stowarzyszeniu Charytatywnym im. Kazimierza Michalczyka zajmującym się udzielaniem materialnej pomocy osobom represjonowanym w stanie wojennym. Interesuje się historią, socjologią, literaturą i filmem, mieszka we Wrocławiu.

Prezydium ZR:

Zastępca przewodniczącego, skarbnik:

Majchrzak

Piotr Majchrzak – MOZ NSZZ „Solidarność” przy Diora Galwanizer w Dzierżoniowie, członek Krajowej i Regionalnej Komisji Wyborczej, członek Rady Rynku Pracy, przewodniczący Rady Oddziału Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

 

Zastępca przewodniczącego:

Bielakiewicz

Sławomir Bielakiewicz w NSZZ „Solidarność” od 2009 r. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Toyota Motor Manufacturing Poland sp.z o.o. w Wałbrzychu, członek Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego, członek Rady Sekretariatu Metalowców. W Zarządzie Regionu w l. 2010-2018 oraz po wyborze podczas Walnego Zebrania Delegatów w Górze 4 października 2019. W prezydium ZR odpowiada za funkcjonowanie oddziałów w Wałbrzychu i Świdnicy.

Sekretarz:

MakulGrzegorz Makul – członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” MPK Wrocław, delegat na Kongres Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”, członek Rady Sekcji Krajowej Komunikacji Miejskiej NSZZ „Solidarność”.

 

 

Członkowie Prezydium
Krzysztof Domagała – przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Whirlpool Polska sp. z o.o., Delegat na Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”
Zbigniew Gadzicki – przewodniczący KZ PKP Cargo SA Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu, członek prezydium Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy, członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Ewa Jakimowicz – przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, członkini prezydium Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia
Barbara Janowicz – przewodnicząca Rady Oddziału Powiatu Kłodzkiego, wiceprzewodnicząca Rady Sekcji Krajowej Uzdrowisk
Bogusław Jurgielewicz – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o., członek Rady Sekcji Krajowej Przem. Metalowego „S” i delegat na Kongres Metalowców, członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Grzegorz Matkowski – przewodniczący Komisji Oddziałowej w TVP SA we Wrocławiu, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Radia i Telewizji.
Danuta Utrata – przewodnicząca MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław – Centrum, przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania.
Tomasz Wójcik – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej, delegat na KZD od samego początku do chwili obecnej, członek KK od 1990 r. w latach 1990–94 członek prezydium KK, przewodniczący ZR „S” Dolny Śląsk w latach 1990–1998, członek Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie, przez dwie kadencje był przewodniczącym Regionu.

Członkowie ZR:

Zenon Adamski – przewodniczący KZ NSZZ Solidarność w Herbapol Wrocław SA.
Zygmunt Auguścik – b. przewodniczący MOZ Ziemi Strzelińskiej oraz KZ przy Sudzücker Polska SA.
Ryszard Bartnicki – przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Powiatu Milickiego, prowadzi Biuro „S” w Miliczu od 1999 r.
Ireneusz Besser – przewodniczący KZ przy Zakładzie Porcelany Stołowej „Karolina” w Jaworzynie Śl. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy, Przewodniczący Sekcji Krajowej Ceramików i Szklarzy NSZZ „Solidarność”.
Kazimierz Bogucki – przewodniczący Rady Oddziału Powiatu Górowskiego.
Zofia Cierniewska – przewodnicząca Rady Oddziału Powiatu. Świdnickiego.
Wiktor Cisłowski – przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” przy „HUTMEN” SA.
Krzysztof Demarc – wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w TMMP Wałbrzych, Członek Krajowej Rady Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”.
Urszula Drzewińska – przewodnicząca Regionalnej Sekcji Kultury, przewodnicząca OZ NSZZ „Solidarność” przy Operze Wrocławskiej, członkini Rady Sekretariatu Kultury.
Jerzy Fichtel – przewodniczący Rady Oddziału Powiatu Wołowskiego.
Małgorzata Franeczek – przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” przy LG Display Poland Sp. z o.o.
Stanisław Kiezik –przewodniczący Komisji Oddziałowej PT Wrocław, Sekretarz Rady Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”, zastępca przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Łączności.
Paweł Knap – przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Automatów Tokarskich Wrocław SA.
Krystyna Kochan – przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław Krzyki, ławnik w Sądzie Okręgowym.
Andrzej Kowalski – przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk
Andrzej Kozłowski – przewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” w Essity Operations Poland sp. z o.o w Oławie, zakładowy społeczny inspektor pracy.
Adam Krakiewicz – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka.
Henryka Król – przewodnicząca Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Poczta Polska Wrocław.
Celina Kuc – przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” (od 2012 r.) w Clinico Medical w Błoniach k. Wrocławia.
Tadeusz Kurkowiak – przewodniczący KZ przy „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej, delegat WZD Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego, delegat na WZD Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.
Tomasz Lewicki – wiceprzewodniczący OZ NSZZ „S” w GKN Olesnica
Danuta Liskowiak – przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
Tomasz Martowicz – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Wabco Polska.
Edward Maślankiewicz – członek KZ NSZZ „Solidarność” w JK Metal sp. z o.o w Świdnicy, wiceprzewodniczący Rady Oddziału Powiatu Świdnickiego.
Wiesław Natanek – przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” przy Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych,przewodniczący Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich, członek prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy.
PIotr Piasecki –wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Polar-Whirlpool Wrocław sp. z o.o.
Andrzej Przytuła – przewodniczący POZ NSZZ „Solidarność” Hoteli Orbis SA Wrocław, delegat na Krajowy Kongres Sekcji Hotelarstwa.
Celina Rymut – przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu.
Mirosław Rzepka –przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” PKP Energetyka Wrocław, członek Krajowej Sekcji Kolejarzy.
Barbara Serafinowska – zastępca przewodniczącego KZ NSSZ „S” przy Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, członek Polskiego Związku Łowieckiego.
Zygmunt Stelmach – OZ NSZZ „Solidarność” przy PWiK Delfin sp z.o.o w Ząbkowicach Śląskich, przewodniczący Rady Oddziału Powiatu Ząbkowice Śląskie, reprezentant Związku w Radzie Rynku Pracy w Ząbkowicach Śląskich.
Malwina Stępień – przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność w Pepco Wrocław.
Kazimiera Sygulska – przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej.
Miłosz Szczurowski – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w PPG Deco Wrocław.
Magdalena Janina Szczurowska – przewodnicząca MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Ziemi Wałbrzyskiej.
Halina Szendzielorz – przewodnicząca MOZ Pracowników Ochrony Zdrowia Ziemii Kłodzkiej NSZZ “Solidarność”, reprezentantka Związku w Radzie Rynku Pracy w Kłodzku.
Krzysztof Tenerowicz – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w NFZ O. Wrocław, członek Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia.
Roman Wawrzyniak – przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność”w Polskiej Spółce Gazownictwa O. we Wrocławiu, sekretarz Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ „Solidarność”, członek prezydium Rady Sekcji Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.
Daniel Wituszyński – przewodniczący KZ NSZZ Solidarność w Toyota Motor Industries w Jelczu–Laskowicach, członek Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego.
Krzysztof Wójcik – członek KZ PKP Polskie Linie Kolejowe NSZZ „Solidarność”.
Remigiusz Zarzycki – przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Pogotowiu Ratunkowym, delegat na WZD Krajowej Sekcji Ratowników Medycznych.

REGONALNA KOMISJA REWIZYJNA

Mieczysława Drużbicka – przewodnicząca
Sławomir Poświstak – zastępca przewodniczącej
Wojciech Asterski
Lidia Borowska
Ryszard Bubień
Andrzej Jabłoński
Tomasz Kiełbasa
Tadeusz Kozak
Irena Kubisztal
Cezary Kucfir
Zbigniew Kuczyński
Janina Płotek
Tomasz Szremski
Henryk Zajaczkowski
Ryszarda Zygmańska

Społeczna inspekcja pracy