Banner

Wezwanie do Europejskiego Szczytu Społecznego

Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ, wzywa ministrów pracy i spraw socjalnych państw członkowskich UE do pilnego zwołania Europejskiego Szczytu Społecznego, którego przedmiotem byłyby konsekwencje społeczne i gospodarcze rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Trwająca inwazja Rosji na Ukrainę jest głównym tematem czeskiej prezydencji w Radzie UE, zarówno pod względem zapewnienia wsparcia humanitarnego dla tego kraju, jak i forsowania przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. Czechy, wraz z Polską i krajami bałtyckimi, od początku wojny były jednymi z najsilniejszych promotorów kandydatury Ukrainy i zadeklarowały, że zamierzają wykorzystać prezydencję do pracy na rzecz osiągnięcia konsensusu w tej sprawie.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych podkreśla konsekwencje obecnej sytuacji dla całego świata pracy w Europie wskazując na takie elementy jak: inflacja, spadek siły nabywczej wynagrodzeń, potencjalny kryzys żywnościowy czy ryzyko recesji. Kluczowe aby w działaniach mających zapobiec nadciagającym wyzwaniom byli w pełni zaangażowani partnerzy społeczni.

jw/sol

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy