Banner

W Regionie o Teatrze Polskim

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu dolnośląskiej “Solidarności” w środę 10 maja poświęcone było w całości sytuacji w Teatrze Polskim. Trwający od niemal roku konflikt jaki wywołany został niezgodą części pracowników teatru na werdykt komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora placówki, stwarza realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania Teatru Polskiego we Wrocławiu. Przewodniczący zakładowej “Solidarności” Leszek Nowak zwrócił uwagę m.in. na upolitycznienie tej sprawy i że nie jest to sytuacja dająca nadzieję na pozytywne zakończenie sporu w tej instytucji kultury. Wraz z goszczącym na posiedzeniu aktorem Stanisławem Melskim omówił sytuację w teatrze. Komentując enuncjacje prasowe dotyczące ewentualnej likwidacji teatru i powołanie w to miejsce nowego podmiotu, działacze wskazali na zagrożenie dla 90 pracowników, członków “S”, jakie niesie spełnienie tego scenariusza.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy