Banner

Tag Archives: ZUS

Ile kosztuje pandemia?

ZUS szacuje, że na same zasiłki chorobowe związane z COVID-19 trafiło w ubiegłym roku 2 mld zł. W 2020 roku Polacy spędzili 35 mln dni, lecząc choroby układu oddechowego, 30 mln dni na leczeniu zatruć i urazów, a 27 mln dni nie chodzili do pracy przez zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Dane ZUS nie pozostawiają…

Czytaj więcej

Zasiłek dla rodziców

Rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 25 kwietnia. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego. Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie…

Czytaj więcej

Zasiłek opiekuńczy

Prawie 100 mln złotych wypłacił ZUS rodzicom na Dolnym Śląsku, którzy zostali w domu po to żeby opiekować się dzieckiem. Od początku pandemii do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy wpłynęło ponad 100 tys. wniosków o zasiłki opiekuńcze to kilkakrotnie więcej niż zwykle. W całej Polsce rodzice złożyli 1,4 mln wniosków a na…

Czytaj więcej

Wznowione wyjazdy do sanatoriów

ZUS znowu kieruje do sanatoriów na rehabilitację. Wyjazdy zostaną wznowione od 15 marca 2021 r. Osoby, które będą z nich korzystać muszą przedstawić negatywny test na COVID-19. Osobom,‌ ‌które‌ ‌zostały‌ ‌skierowane‌ ‌na‌ ‌rehabilitację‌ ‌leczniczą‌ ‌w‌ ‌systemie‌ ‌stacjonarnym,‌ ‌ZUS‌ ‌przekaże‌ zawiadomienie‌ ‌o‌ ‌skierowaniu‌ ‌‌wraz‌ ‌z‌ ‌ulotką‌.‌ Taką informację dostaną ‌również‌ ‌te‌ ‌osoby,‌ ‌które‌ ‌miały jechać do…

Czytaj więcej

Rozliczenia emerytów w ZUS do 1 marca

Emeryci i renciści, którzy w 2020 r. pracowali zawodowo, powinni do 1 marca br. powiadomić ZUS o osiągniętych w ubiegłym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym – w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy. – Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego emeryta lub rencistę.…

Czytaj więcej

Ulga w ZUS-ie

27 312 osób prowadzących firmy na Dolnym Śląsku korzysta z ulgi „Mały ZUS”. W tej liczbie jest 5597 przedsiębiorców, którzy swoje firmy prowadzą na terenie działania legnickiego ZUS, 8380 wałbrzyskiego i 13 335 – wrocławskiego. – Tylko w Gdańsku i Krakowie więcej osób zgłosiło się do „małego ZUS” niż we Wrocławiu – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny…

Czytaj więcej

Kultura bez składek

Jak informuje nas regionalny ZUS przedsiębiorcy działający w branżach związanych z kulturą mogą teraz wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. 26 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy, która to umożliwia. ZUS przyjmuje wnioski do 15 marca. Rozwiązanie dotyczy: twórców, artystów, architektów, obiektów kulturalnych, przedsiębiorców prowadzących…

Czytaj więcej

Obowiązkowa rejestracja umów o dzieło

Jak informuje nas Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS województwa dolnośląskiego. ponad 3 tys. umów o dzieło zostało zarejestrowanych w ZUS w czasie pierwszego tygodnia nowego roku. Od 1 stycznia nowe umowy muszą być zarejestrowane w ZUS w ciągu 7 dni. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje na możliwość nałożenia kary grzywny wobec osób, które nie…

Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Jak informuje wrocławski ZUS zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8 lat można dostać do 17 stycznia 2021 r. Można się o niego starać w kilku przypadkach m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli…

Czytaj więcej

Niższe składki dla przedsiębiorców

Od początku 2021 roku można zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Mały ZUS plus jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy