Banner

Tag Archives: ZR

Uratować Hutmen!

Chociaż manifestacja dolnośląskiej “Solidarności” w obronie Hutmenu miała charakter konduktu pogrzebowego, to zarówno przemawiający pod zakładem działacze, jak uczestnicy tej akcji, mieli nadzieję, że ta potrzebna nie tylko pracownikom, ale i Polsce firma jeszcze jest do uratowania. Manifestacja odbyła się na trasie Centrum Historii Zajezdnia do siedziby Hutmenu na ulicy Grabiszyńskiej. Tam złożono petycję w…

Czytaj więcej

Region wzywa zarząd Essity do przestrzegania prawa

Podczas poniedziałkowego (13 września) posiedzenia Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” zebrani przyjęli stanowisko, w którym zwracają się do zarządu Essity Operations Poland sp. z o.o. w Oławie o respektowanie ustawowych praw i wolności związkowych. Od lat działalność zakładowej “Solidarności” – jedynego związku zawodowego w tej firmie jest marginalizowana. Liczne nieprawidłowości dotyczące wytypowania reprezentanta załogi do…

Czytaj więcej

ZR o sytuacji w oławskim Essity

Z zaniepokojeniem zauważamy kolejne przejawy braku poszanowania Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Essity Operations Poland sp. z o. o. jako partnera społecznego. Od początku powstania organizacji, pracodawca utrudniał prowadzenie działalności związkowej poprzez brak poszanowania jej praw. Jesteśmy zwolennikami prowadzenia dialogu społecznego  i w tym duch mieliśmy nadzieję, że pracodawca zmieni swoje postępowanie. Niestety działania pracodawcy nadal…

Czytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Regionu

Na odbywającym się zdalnie posiedzeniu Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” wysłuchano sprawozdania z działalności Okręgowej Inspekcji Pracy – omówiła Małgorzata Łagocka Okręgowa Inspektor Pracy oraz Barbara Serafinowska. Członkowie Zarządu w tej kwestii zadali wiele pytań. Podczas zebrania przedstawiono też informacje z prac Prezydium ZR oraz poruszono szereg kwestii wewnątrzzwiązkowych. Zebranie prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso. jw foto Janusz…

Czytaj więcej

Sanepid pod ostrzałem

Sytuacja pracowników Sanepidu zdominowała lutowe posiedzenie ZR. Przeciążenie pracowników obowiązkami wynikającymi z powodu pandemii pogarsza zdaniem związkowców niemerytoryczne zarządzanie p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Sytuację pogarsza odbiór społeczny, utożsamiający decyzje rządu z pracownikami inspekcji. Agresja, pogróżki, to smutna codzienność pracowników Sanepidu. Mówiła o tym Danuta Liskowiak. Stanowisko w tej sprawie zajął Zarząd Regionu: Ponadto działacze wysłuchali…

Czytaj więcej

Zdalny Zarząd

25 stycznia odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk. Obrady prowadził sekretarz ZR Grzegorz Makul. Zebranie poświęcone było sprawom wewnątrzzwiązkowym. Brał w nim udział przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso. foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

O szczepieniach na styczniowym posiedzeniu ZR

Rozpoczęte szczepienia na Covid 19 zdominowały pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu. Działacze poruszali kwestię prawną związaną z możliwością dopuszczenia do pracy pracownika w zależności od tego czy poddał się szczepieniu. Ustalono, ze szczegółowe pytania dotyczące poruszanej kwestii przekazane zostaną prawnikom z Działu Eksperckiego, którzy przygotują odpowiedź dla członków naszego Związku. Ponadto omówiono sytuację…

Czytaj więcej

Przedświąteczny Zarząd

Od uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. i założeń do budżetu na przyszły rok rozpoczęło się grudniowe posiedzenie zr. Po przyjęciu przez zebranych przedłożonych projektów dokumentów. Działacze wyrazili zgodę na skrócenie karencji członkowi OZ w wałbrzyskiej Faureci i umożliwili w ten sposób kandydowanie na funkcję delegata na zakładowe zebranie delegatów. Zebrani przedstawili…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy