Banner

Tag Archives: ZR

Wakacyjne spotkanie Zarządu Regionu

Spotkanie Zarządu Regionu rozpoczęło się od przypomnienia przez Przewodniczącego o 81. rocznicy mordu Profesorów Lwowskich. Zebrani wysłuchali szeregu informacji i sprawozdań: o pracy Prezydium, o posiedzeniu WZD, o działalności spółki “Nasz Dom”, o działalności Rady Nadzorczej, o pracy Działu Ewidencji i sytuacji w organizacjach zakładowych i branżach. Na zakończenie obrad przewodniczący Kazimierz Kimso życzył wszystkim…

Czytaj więcej

Wybory i budżet

Uchwały związane ze zbliżającymi się w Związku wyborami na kadencję 2023-2028 podjęto podczas czerwcowego posiedzenia Zarządu Regionu. Działacze przegłosowali m.in. uchwały ws. kalendarza wyborczego , tworzenia okręgów wyborczych i klucza wyborczego oraz przeprowadzenia wyborów do Rad Oddziałów. Przyjęto w tej ostatniej kwestii proponowaną przez prezydium datę 30 września przyszłego roku. Wśród wielu innych uchwał działacze…

Czytaj więcej

Przed zjazdem

Omówienie wyników przeprowadzonej kontroli Zarządu Regionu, przedstawienie  sytuacji w branżach, podjęcie uchwał wewnątrzzwiązkowych to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk. Przed rozpoczynającym się szkoleniem wyjazdowym dotyczącym strategii Związku żywo dyskutowano na ile jest to istotny temat dla samych członków ZR. Podsumowano też organizację Pielgrzymki Ludzi Pracy w Henrykowie. Przewodniczący Kimso podziękował wszystkim,…

Czytaj więcej

Świąteczny Zarząd Regionu

  Podczas obrad Zarządu Regionu doszło do przekazania sztandaru związkowego “Solidarności” organizacji zakładowej Hutmenu, zakładu, który decyzją prywatnego właściciela został zlikwidowany. Sztandar został umieszczony w sali im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na zebraniu przewodniczący Regionu wręczył też kilku osobom Medale 40-lecia NSZZ “Solidarność” (Tomasz Lewicki, Henryk Zajączkowski, Danuta Utrata, Henryka Król i Roman Kowalczyk). Gościem Zarządu…

Czytaj więcej

Zebranie Zarządu

55 tysięcy złotych zebrali na razie członkowie dolnośląskiej Solidarności na rzecz mieszkańców Ukrainy. Zbiórka pieniędzy oraz darów rzeczowych trwa nadal. Przewodniczący Zarządu Regionu dziękował darczyńcom i podkreślił, że ze względu na sytuację pomoc będzie miała charakter długofalowy. Sekretarz ZR Grzegorz Makul przedstawił zebranym informację z prac prezydium, a Zbigniew Gadzicki zrelacjonował przebieg ostatniego posiedzenia Komisji…

Czytaj więcej

Wystawa “Wojna z narodem”

W holu siedziby dolnośląskiej “Solidarności” można oglądać wystawę pt. “Wojna z narodem”.  W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przygotował ją wrocławski ośrodek “Pamięć i Przyszłość”. Ekspozycja ma ogromne walory edukacyjne. Można poznać wiele faktów, zdarzeń i historii bohaterów tamtych czasów. Dlatego zapraszamy do jej obejrzenia nie tylko członków “Solidarności”, ale także uczniów i nauczycieli. Wystawa czynna…

Czytaj więcej

Na Zarządzie Regionu o Polskim Ładzie

Podczas posiedzenie Zarządu Regionu ekspert związkowy Jerzy Płaza przedstawił główne założenia Polskiego Ładu. W trakcie swojej prezentacji odpowiadał na wiele pytać stawianych przez członków ZR. Na posiedzeniu ZR przyjęto uchwały: ws. przedłużenia funkcjonowania Zarządu Komisarycznego ZOZ NSZZ „Solidarność” ETO MAGNETIC sp. z o.o.;  ws. zgody na połączenie ZOZ NSZZ „Solidarność” Dolnośląskie Centrum Onkologii i ZOZ NSZZ „Solidarność”…

Czytaj więcej

Obradował Zarząd Regionu

Ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu odbyło się w nowej hybrydowej formule. Część członków ZR była na sali, część online. Związkowcy rozmawiali o pracach Prezydium, o obchodach stanu wojennego, o sytuacji w zakładach pracy i branżach oraz o sprawach wewnątrzzwiązkowych. Na koniec zebrania przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” złożył wszystkim życzenia świąteczne, a zebrani podzielili się…

Czytaj więcej

Uratować Hutmen!

Chociaż manifestacja dolnośląskiej “Solidarności” w obronie Hutmenu miała charakter konduktu pogrzebowego, to zarówno przemawiający pod zakładem działacze, jak uczestnicy tej akcji, mieli nadzieję, że ta potrzebna nie tylko pracownikom, ale i Polsce firma jeszcze jest do uratowania. Manifestacja odbyła się na trasie Centrum Historii Zajezdnia do siedziby Hutmenu na ulicy Grabiszyńskiej. Tam złożono petycję w…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy