Banner

Tag Archives: Szkolenie

Jerzy Płaza szkoli online

W środę 3 marca odbyło się szkolenie dla członków organizacji związkowych chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej. Prowadził je Jerzy Płaza nasz ceniony ekspert w dziedzinie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych. Ze względu na panująca sytuację epidemiczną, szkolenie prowadzone było online, na platformie Zoom.…

Czytaj więcej

Szkolili się sipowcy

W czwartek 4 lutego zakończyło się, przeprowadzone w trybie zdalnym szkolenie pt. Społeczny Inspektor Pracy. Omawiano takie zagadnienia jak wypadki w pracy i związany z tym udział SIP w postępowaniu powypadkowym, ocena ryzyka zawodowego, a także poruszono wybrane elementy prawa pracy. Kilkunastu uczestników szkolenia miało okazję poznać istotną wiedzę w tym zakresie od ekspertów z…

Czytaj więcej

O pracy zdalnej

W szkoleniu online Praca zdalna w dobie pandemii zorganizowanym w piątek (29 stycznia) przez Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” wzięli udział członkowie naszego Związku. Ekspert z Okręgowej Inspekcji Pracy Łukasz Paroń omówił szeroko aspekty pracy zdalnej np. na kim spoczywa obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przy korzystaniu ze służbowego laptopa użytkowanego przez pracownika w jego domu.…

Czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenie dla skarbników

Dział Szkoleń Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zaprasza na szkolenie „Skarbnicy” Cel szkolenia Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest omówienie gospodarki finansowej organizacji związkowej i obowiązku sprawozdawczego w świetle obowiązujących przepisów. Od 1 stycznia 2019 r. powstał obowiązek składania dokumentów finansowych w wersji elektronicznej, w związku z tym faktem, przygotowanie skarbników do…

Czytaj więcej

Szkolenie oświaty i spotkanie międzyregionalne

W dniach 10-12 stycznia br. w Boguszowie-Gorce odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk z udziałem przedstawicieli oświatowych sekcji i organizacji zakładowych z różnych stron Polski. dokonano wstępnej analizy akcji protestacyjnych i bieżącej sytuacji w Solidarności oświatowej. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez z-cę przewodniczącego ZR Piotra Majchrzaka,…

Czytaj więcej

Jaka emerytura?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe, co to są  Pracownicze Programy Emerytalne? Na te i wiele innych pytań odpowiadali zaproszeni przez dział szkoleń ZR eksperci. PPK z założenia mają poprawić strukturę oszczędności emerytalnych Polaków, stanowiąc uzupełnienie dla całkowicie dobrowolnych Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). W szkoleniu jakie miało miejsce we wtorek 21 maja w siedzibie dolnośląskiej Solidarności…

Czytaj więcej

Szkolili się skarbnicy

Sporządzenie dokumentacji w formie elektronicznej, składanie deklaracji podatkowej,  obliczanie i rozliczanie składki, ewidencjonowanie wydarzeń finansowych – to tylko niektóre zagadnienia z poruszanych w czwartek 14 lutego w siedzibie Regionu podczas szkolenia skarbników oraz członków Organizacji Związkowych chcących pogłębić lub uaktualnić, swoją wiedzę w zakresie przepisów powszechnie obowiązujących i wewnątrzzwiązkowych związanych z finansami. Szkolenie przeprowadził sekretarz…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy