Banner

Tag Archives: Szkolenie

Szkolenie w Wałbrzychu

Potrafi zmotywować do działania i zainspirować jak mało kto. Janusz Zabiega, trener związkowy w dniach 30-31 maja w wałbrzyskim biurze Solidarności przez dwa dni (30-31.05) tłumaczył członkom tamtejszych organizacji związkowych ( m.in. MOPS, Oxygen, NSK, WZK Victoria), że ich pozycja negocjacyjna zależy w dużej mierze do siły organizacji, w tym jej liczebności. Pozostaje uczestnikom życzyć,…

Czytaj więcej

Wizerunek działacza

W środę 19 kwietnia zakończyło się dwudniowe szkolenie, którego celem było świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego oraz nabycie umiejętności publicznych wystąpień. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Liczny udział członków organizacji związkowych z naszego Regionu oraz interesująca tematyka spowodowały, że sala prezydialna Zarządu Regionu pękała w szwach. Szkolenie przeprowadziła  Agnieszka Kuraś…

Czytaj więcej

Rozwój związku – szkolenie Solidarności

Janusz Zabiega z Działu Szkoleń Komisji Krajowej prowadzi w Zarządzie Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk szkolenie pt. Rozwój związku. Zebrani związkowcy dzielą się swoimi doświadczeniami z pracy związkowej i uczestniczą w zajęciach, które pozwolą im dynamiczniej rozwijać umiejętności komunikacyjne doprowadzające do wstępowania do Związku kolejnych członków. foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Szkolenie ratowników

W siedzibie Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk odbywa się Kurs ratowników medycznych. 6-dniowe szkolenie organizuje “Solidarność” Pogotowia Ratunkowego. Zajęcia będą odbywały się 3 dni we Wrocławiu i 3 dni w terenie, a zakończą się egzaminem na 120 pkt. Kurs ma za zadanie pogłębić i uaktualnić wiedzę oraz zwiększyć umiejętności słuchaczy z zakresu medycyny ratunkowej, w obszarze niezbędnym do wykonywania zadań ratownika medycznego.…

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem i grupą

W piątek 2 grudnia w siedzibie ZR zakończyło się szkolenie związkowe poświęcone efektywnemu wykorzystaniu czasu oraz takiej organizacji własnych działań, aby móc skutecznie realizować cele założone w codziennej działalności związkowej. Doborowa ekipa, w której przeważali członkowie Solidarności z Sanepidu przez dwa dni przechodziła szkolenie (14 godzin) prowadzone przez trenerkę z Komisji Krajowej Agnieszkę Kuraś –…

Czytaj więcej

Wszechnica – szkolenie

Listopadowa Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy przy Zarządzie Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk prowadzona przez Pawła Chabińskiego poświęcona została w głównej mierze szkoleniu nt. zachowania bezpieczeństwa pracy przy maszynach. Szkolenie prowadził nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy Zbigniew Kołodyński. foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Szkoleniowe spotkanie oświaty

Na listopadowym zebraniu Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk mówiono o bieżących sprawach oświaty, o przygotowaniach do protestu w Warszawie i o zbliżającym się za tydzień konkursie plastycznym “Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna” z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada. W drugiej części zebrania członkowie Rady wzięli udział w szkoleniu związkowym…

Czytaj więcej

Szkolenie nt. ZFŚS

Ekspert związkowy Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk Jerzy Płaza prowadzi zdalne szkolenie związkowe nt. funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Podczas spotkania w trybie zdalnym, uczestnicy otrzymali gruntowną wiedzę dotyczącą działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy. Szkolenie ma…

Czytaj więcej

Szkolenie w Regionie

We wtorek 19 października rozpoczęło się dwudniowe szkolenie w siedzibie Regionu. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o skutecznym przygotowaniu i przeprowadzeniu negocjacji poprzez zaangażowanie uczestników w symulacje i ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych. Zajęcia prowadzi Agnieszka Kuraś-Steczyńska, z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jest to kontynuacja cyklu szkoleniowego dla tych, którzy mają już za sobą wcześniejsze ćwiczenia z Janem…

Czytaj więcej

Pierwsze szkolenie w Regionie w formie mieszanej

W Regionie Dolny Śląsk po raz pierwszy jednocześnie odbywa się szkolenie w formie mieszanej (sytacjonarnie i on-line). Dwudniowe szkolenie pt. „ Zarządzanie Konfliktem” przeznaczone jest dla członków Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej. Uczestnicy poznają na nim przyczyny powstawania konfliktów oraz sposoby radzenia sobie z nimi oraz wiele innych ciekawych zagadnień, takich jak: Czym jest konflikt?;…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy