Banner

Tag Archives: Szkolenie

Szkolenie nt. ZFŚS

Ekspert związkowy Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk Jerzy Płaza prowadzi zdalne szkolenie związkowe nt. funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Podczas spotkania w trybie zdalnym, uczestnicy otrzymali gruntowną wiedzę dotyczącą działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy. Szkolenie ma…

Czytaj więcej

Szkolenie w Regionie

We wtorek 19 października rozpoczęło się dwudniowe szkolenie w siedzibie Regionu. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o skutecznym przygotowaniu i przeprowadzeniu negocjacji poprzez zaangażowanie uczestników w symulacje i ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych. Zajęcia prowadzi Agnieszka Kuraś-Steczyńska, z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jest to kontynuacja cyklu szkoleniowego dla tych, którzy mają już za sobą wcześniejsze ćwiczenia z Janem…

Czytaj więcej

Pierwsze szkolenie w Regionie w formie mieszanej

W Regionie Dolny Śląsk po raz pierwszy jednocześnie odbywa się szkolenie w formie mieszanej (sytacjonarnie i on-line). Dwudniowe szkolenie pt. „ Zarządzanie Konfliktem” przeznaczone jest dla członków Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej. Uczestnicy poznają na nim przyczyny powstawania konfliktów oraz sposoby radzenia sobie z nimi oraz wiele innych ciekawych zagadnień, takich jak: Czym jest konflikt?;…

Czytaj więcej

Jerzy Płaza szkoli online

W środę 3 marca odbyło się szkolenie dla członków organizacji związkowych chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej. Prowadził je Jerzy Płaza nasz ceniony ekspert w dziedzinie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych. Ze względu na panująca sytuację epidemiczną, szkolenie prowadzone było online, na platformie Zoom.…

Czytaj więcej

Szkolili się sipowcy

W czwartek 4 lutego zakończyło się, przeprowadzone w trybie zdalnym szkolenie pt. Społeczny Inspektor Pracy. Omawiano takie zagadnienia jak wypadki w pracy i związany z tym udział SIP w postępowaniu powypadkowym, ocena ryzyka zawodowego, a także poruszono wybrane elementy prawa pracy. Kilkunastu uczestników szkolenia miało okazję poznać istotną wiedzę w tym zakresie od ekspertów z…

Czytaj więcej

O pracy zdalnej

W szkoleniu online Praca zdalna w dobie pandemii zorganizowanym w piątek (29 stycznia) przez Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” wzięli udział członkowie naszego Związku. Ekspert z Okręgowej Inspekcji Pracy Łukasz Paroń omówił szeroko aspekty pracy zdalnej np. na kim spoczywa obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przy korzystaniu ze służbowego laptopa użytkowanego przez pracownika w jego domu.…

Czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenie dla skarbników

Dział Szkoleń Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zaprasza na szkolenie „Skarbnicy” Cel szkolenia Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest omówienie gospodarki finansowej organizacji związkowej i obowiązku sprawozdawczego w świetle obowiązujących przepisów. Od 1 stycznia 2019 r. powstał obowiązek składania dokumentów finansowych w wersji elektronicznej, w związku z tym faktem, przygotowanie skarbników do…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy