Banner

Tag Archives: szkolenia

Szkolenie zdalne

Pandemia nie przeszkadza w poszerzaniu wiedzy. W środę 25 listopada nasz ekspert Jerzy Płaza poprzez łącza internetowe odbył z grupą działaczy z kilku organizacji związkowych naszego Regionu zdalne szkolenie dotyczące m.in  tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy. Niewątpliwie walorem szkoleń  jest fakt, iż przypadek omawiany…

Czytaj więcej

Trwają związkowe szkolenia

W Regionie NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk trwają zdalne szkolenia związkowe. Aktualnie odbywa się szkolenie pt. “Negocjacje”. Przeznaczone jest dla członków organizacji związkowych chcących poznać techniki negocjacyjne oraz zapoznać się z analizą finansową przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje o szkoleniach można uzyskać od p. Anny Miklis, koordynatorki szkoleń związkowych pod nr tel. 601 974 910. jw foto Janusz…

Czytaj więcej

Dział Szkoleń zaprasza

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zagadnienia Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK powstały w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego co najmniej 60. roku życia. Szkolenie przeznaczone jest dla członków Organizacji Związkowych chcących pogłębić swoją wiedzę na temat Pracowniczych…

Czytaj więcej

Szkolenie online

Dział szkoleń ZR ruszył w poniedziałek 18 maja ze szkoleniami na odległość. Pandemia nie może być przeszkodą dla podnoszenia wiedzy przydatnej członkowi Związku. Szczególnie istotnym zagadnieniem jest rozwój organizacji. Anna Miklis przeprowadziła szkolenie z rozwoju Związku z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w firmie XEOS. Komunikacja, dotarcie do pracowników z rzetelna informacja o ofercie i…

Czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenie

Dział Szkoleń Region Dolny Śląsk organizuje w dniu 25 lutego br. Szkolenie na temat zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Prowadzić je będzie Jarzy Płaza. Szkolenie odbędzie się w siedzibie dolnośląskiej Solidarności – Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5 na I piętrze w sali nr 110. Więcej informacji uzyskają Państwo u koleżanki Anny Miklis: tel. 601 974 910…

Czytaj więcej

Prawa i obowiązki członka Związku

Duża grupa emerytów i rencistów uczestniczyła w szkoleniu związkowym “Prawa i obowiązki członka Związku”. Poznali historię praw człowieka, najważniejsze dokumenty, deklaracje, konwencje, konstytucje i prawa zapisane w Statucie NSZZ “Solidarność”. Grupę szkoloną przez Janusza Wolniaka odwiedził przewodniczący ZR Kazimierz Kimso. jw foto Paweł Chabiński…

Czytaj więcej

Szkolą się skarbnicy

W siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” w dniach 3-4 lutego trwa szkolenie skarbników. Prowadzi je Paweł Chabiński z działu szkoleń ZR. Przypominamy wszystkim skarbnikom, że do końca marca organizacje związkowe zobowiązane są złożyć do urzędu skarbowego deklarację podatkową – CIT 8 i CIT 8/0. W terminie składania deklaracji CIT 8 lub później (ostateczny termin 10 lipca) należy…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy