Banner

Tag Archives: szkolenia

Szkolenia w Świdnicy i Wrocławiu

Dlaczego warto się organizować, podstawy działalności związkowej i uprawnienia związków zawodowych to tylko niektóre z zagadnień poruszonych przez Piotra Majchrzaka, prowadzącego szkolenie w świdnickim biurze NSZZ „Solidarność”. Z kolei we Wrocławiu w tym samym terminie (18-19 kwietnia) działacze , pod okiem szkoleniowca z Komisji Krajowej Jana Platy-Przechlewskiego doskonalili swoje umiejętności w zakresie negocjacji, ich etapów,…

Czytaj więcej

Facebook bez tajemnic

Czym są media społecznościowe i jaką pełnią rolę? Co to jest fanpage? Jak czytać statystyki facebooka? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy szkolenia, jakie odbyło się dniach 1-2 czerwca w siedzibie Regionu. Cel zajęć- przygotowanie do prowadzenia profesjonalnego profilu organizacji na facebooku. W dwudniowych warsztatach, prowadzonych przez Hannę Sakowicz – Daszczyńską z Komisji…

Czytaj więcej

Szkolenie z negocjacji

Członkowie naszego Związku z oddziału w Świdnicy w dniach 17-19 maja odbyli szkolenie, którego celem jest opanowanie umiejętności negocjacyjnych. Pozwoli to  w przyszłości na skuteczne przygotowanie oraz przeprowadzenie rozmów z pracodawcą. W trakcie spotkania uczestnicy zdobyli wiedzę na temat etapów, rodzajów, warunków, strategii oraz taktyk negocjacyjnych.  Przeprowadzono także symulację negocjacji. Zajęcia prowadził Jan Plata-Przechlewski, trener Komisji Krajowej.…

Czytaj więcej

Doskonalili swoje umiejętności

Cele i podłoże negocjacji; style negocjacji czy stereotypy i uprzedzenia podczas negocjacji oraz komunikacja pomiędzy stronami dialogu. Wszystko to było w dniach 4-5 listopada tematem kolejnej tury szkoleń poświęconych temu zagadnieniu. Przekazującym tę cenną wiedze dla każdego działacza był Jan Plata Przechlewski – trener związkowy z działu szkoleń Komisji Krajowej. Spotkanie odbyło się w sali szkoleniowej…

Czytaj więcej

Szkolenie zdalne

Pandemia nie przeszkadza w poszerzaniu wiedzy. W środę 25 listopada nasz ekspert Jerzy Płaza poprzez łącza internetowe odbył z grupą działaczy z kilku organizacji związkowych naszego Regionu zdalne szkolenie dotyczące m.in  tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy. Niewątpliwie walorem szkoleń  jest fakt, iż przypadek omawiany…

Czytaj więcej

Trwają związkowe szkolenia

W Regionie NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk trwają zdalne szkolenia związkowe. Aktualnie odbywa się szkolenie pt. “Negocjacje”. Przeznaczone jest dla członków organizacji związkowych chcących poznać techniki negocjacyjne oraz zapoznać się z analizą finansową przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje o szkoleniach można uzyskać od p. Anny Miklis, koordynatorki szkoleń związkowych pod nr tel. 601 974 910. jw foto Janusz…

Czytaj więcej

Dział Szkoleń zaprasza

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zagadnienia Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK powstały w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego co najmniej 60. roku życia. Szkolenie przeznaczone jest dla członków Organizacji Związkowych chcących pogłębić swoją wiedzę na temat Pracowniczych…

Czytaj więcej

Szkolenie online

Dział szkoleń ZR ruszył w poniedziałek 18 maja ze szkoleniami na odległość. Pandemia nie może być przeszkodą dla podnoszenia wiedzy przydatnej członkowi Związku. Szczególnie istotnym zagadnieniem jest rozwój organizacji. Anna Miklis przeprowadziła szkolenie z rozwoju Związku z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w firmie XEOS. Komunikacja, dotarcie do pracowników z rzetelna informacja o ofercie i…

Czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenie

Dział Szkoleń Region Dolny Śląsk organizuje w dniu 25 lutego br. Szkolenie na temat zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Prowadzić je będzie Jarzy Płaza. Szkolenie odbędzie się w siedzibie dolnośląskiej Solidarności – Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5 na I piętrze w sali nr 110. Więcej informacji uzyskają Państwo u koleżanki Anny Miklis: tel. 601 974 910…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy