Banner

Tag Archives: represjonowani

Przekaż 1% represjonowanym

Jak co roku składając zeznanie podatkowe można przekazać jeden procent należnego podatku za 2020 r.na rzecz organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska apeluje o ten datek, z którego możliwe będzie wsparcie wielu osób zasłużonych w walce o wolną Polskę. Nr w KRS : 0000092774 Stowarzyszenie…

Czytaj więcej

Ważna ustawa dla represjonowanych

W czwartek 31 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 18 lipca 2017 r., poz. 1386). Jednym z najważniejszych założeń nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym w okresie PRL comiesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości 402,72 zł. Świadczenie to będzie…

Czytaj więcej

Pożegnanie Adama Skowrońskiego

W południe 1 sierpnia br rodzina oraz bliscy , a także ludzie “Solidarności” pożegnali Adama Skowrońskiego, jednego z organizatorów strajków w sierpniu 1980 r . we Wrocławiu, wieloletniego przewodniczącego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. W imieniu dolnośląskiej “Solidarności” śp Adama Skowrońskiego pożegnali m.in sekretarz prezydium ZR Maria Zapart, Radosław Mechliński (zastępca przewodniczącego ZR) .…

Czytaj więcej

Prawa dla Represjonowanych

W dniu 19 maja 2016 r., z inicjatywy Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Zarząd Regionu Dolnośląskiego, Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę w sprawie przyznania działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym w stanie wojennym uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Podstawą uprawnienia jest legitymacja wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób…

Czytaj więcej

Świadczenia dla represjonowanych

31 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Uprawnione osoby mogą ubiegać się o świadczenia pieniężne. Wnioski składać należy w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Należy dołączyć dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub doznane represje oraz potwierdzenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, iż osoba ubiegająca…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy