Banner

Tag Archives: płace

Oświata protestuje ws. rządowych propozycji płacowych

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk na swoim ostatnim zebraniu przyjęła ważne stanowisko dotyczące spraw płacowych w oświacie. Dokument został przekazany na obrady Sekcji Krajowej, na której został poparty. Poniżej treść Stanowiska: Stanowisko nr 5 / 2021r. Rady MSOiW  NSZZ „Solidarność”  Dolny Śląsk w sprawie propozycji rządowych przedstawionych 11 maja 2021r.  …

Czytaj więcej

Słabo negocjują lub płacą „pod stołem”

Okazuje się , że poprzednie podwyżki płacy minimalnej wcale nie obniżały rentowności najmniejszych przedsiębiorstw. W 2019 roku zyski brutto mikrofirm (zatrudniających maksymalnie 9 pracowników)wyniosły 198 mld zł, co stanowiło 14 proc. ich przychodów ogółem. Rok wcześniej było to odpowiednio 174 mld zł i 13,2 proc. przychodów ogółem. W skali pięciu lat mimo corocznych podwyżek płacy…

Czytaj więcej

Minimalna płaca od 1 stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł brutto, o 200 zł więcej niż w minionym roku. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrasta z 17 do 18,30 zł brutto. Płaca minimalna będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego na 2021 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W stosunku do 2020 r.…

Czytaj więcej

Płace w przyszłym roku

Kryzys gospodarczy sprawił, że w większości państw unijnych inflacja wzrosła, co oznacza, że dynamika wzrostu wynagrodzenia w ujęciu realnym będzie niższa. W niektórych krajach (m.in. Finlandia, Wielka Brytania, Grecja, Czechy, Francja) dynamika wynagrodzenia w ujęciu realnym będzie ujemna, ponieważ inflacja będzie wyższa od nominalnego wzrostu wynagrodzeń. A jak będzie u nas? Według Raportu o inflacji…

Czytaj więcej

Przewodniczący “Solidarności” upomina się o wzrost wynagrodzeń

Przewodniczący NSZZ “Solidarność” Piotr Duda wystosował do Unii Europejskiej list ws. stabilizacji wynagrodzeń pracowniczych. Poniżej treść listu: “28 października 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych (COM (2020) 682 final).). Będzie on niebawem przedmiotem intensywnych prac Parlamentu Europejskiego. Mając powyższe na względzie NSZZ „Solidarność” zwraca się o wsparcie tej inicjatywy niosącej…

Czytaj więcej

Związek apeluje o wzrost waloryzacji i płac

Proponowana przez rząd wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku na poziomie 2800 zł realizuje oczekiwania Związku – czytamy w decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie „Solidarność” oczekuje wyższej od propozycji rządu waloryzacji rent i emerytur oraz wyższego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. NSZZ „Solidarność” domaga się wypracowania systemowego sposobu waloryzacji najniższych świadczeń…

Czytaj więcej

Inspektorzy weterynaryjni chcą podwyżek

Przedstawiciele sfery budżetowej coraz głośniej domagają się podwyżek płac. Wśród nich są przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej. W środę 9 stycznia o trudnej sytuacji tych pracowników rozmawiał przewodniczący Kazimierz Kimso  z dolnośląskim wojewódzkim lekarzem weterynarii Zdzisławem Królem oraz członkami Komisji Międzyzakładowej Pracowników Weterynarii Województwa Dolnośląskiego NSZZ  “Solidarność”. Problem niskich płac pociąga za sobą niedobory kadrowe, co znacznie…

Czytaj więcej

“Solidarność” wynegocjowała podwyżki płac

W sali sesyjnej Rady Miasta Wrocławia skarbnik Marcin Urban, sekretarz Włodzimierz Patalas i Przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso w obecności dyrektorów wszystkich wydziałów miasta i związkowców, poinformowali o wejściu w życie od września br. podwyżek płac dla pracowników samorządowych. -Skala tych podwyżek jest wyjątkowa, bo obejmuje 10 tys. pracowników i wynosi 50 mln – mówił…

Czytaj więcej

Wabco – negocjacje zakończone sukcesem

Zakończyły się negocjacje płacowe w Wabco Polska. Oficjalnie porozumienie podpisane zostało w środę  28 marca br. Działacze zakładowej  Solidarności  mówią o bardzo dobrych uzgodnieniach satysfakcjonujących pracowników Budżet przeznaczony na podwyżki w roku 2018 jest jednym z największych w historii zakładu ( większy był tylko w roku 2008). Powinno to przełożyć się na podwyżki nie mniejsze…

Czytaj więcej

Czas na rozmowy o podwyżkach

Wiktor Cisłowski został przewodniczącym MOZ NSZZ “Solidarność” w Hutmen SA. Podczas czwartkowego (18 stycznia) zebrania wyborczego delegaci wybrali skład komisji międzyzakładowej, rewizyjnej, delegatów na WZDR. Przedstawiając sprawozdanie z minionej kadencji Wiktor Cisłowski poruszył temat poziomu płac w firmie. Jego zdaniem kwestia ewentualnego wzrostu płac to najważniejsze zadanie jakie stoi przed nowymi władzami MOZ. Obecny na…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy