Banner

Tag Archives: płace

Spotkanie ws. podwyżek płac w oświacie

W dniu 8 lutego br. odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Komunikat ze spotkania w dniu 8 lutego br. związków zawodowych z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek…

Czytaj więcej

Podwyżka dla pracowników Portu Lotniczego

Związkowcy z organizacji zakładowej NSZZ “Solidarność” w Porcie Lotniczym we Wrocławiu podpisali z obecnym Zarządem Portu porozumienie kończące spór zbiorowy. Trwał od lipca br. Dzięki podpisanemu porozumieniu, a także skutecznej pomocy przewodniczącego Zarządu Regionu Kazimierza Kimso, jak informuje nas przewodniczący KZ Henryk Zajączkowski, pracownicy zyskają od 1 stycznia 400 zł do podstawy płac. Premia frekwencyjna,…

Czytaj więcej

W piątek 26 sierpnia w siedzibie ZR związkowcy reprezentujący pracowników jednostek miejskich, pracowników placówek oświatowych oraz osób zatrudnionych w instytucjach kultury spotkali się  ze skarbnikiem UM Wrocławia Marcinem Urbanem i sekretarzem Gminy Wrocław Włodzimierzem Patalasem ws. podwyżek płac. Piątkowe spotkanie to kolejna na przestrzeni ostatnich miesięcy proba dojścia do porozumienia z miastem ws. godnych płac…

Czytaj więcej

Oświata zarzuca ministrowi kłamstwo

Rzecznik prasowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Monika Ćwiklińska zarzuciła ministrowi edukacji narodowej, że wprowadza w błąd, a mówiąc wprost, kłamie, o rzekomych podwyżkach dla nauczycieli. Według rzeczniczki były to antypracownicze propozycje, na które Związek nie mógł się zgodzić. Całość wypowiedzi poniżej: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=162&Itemid=797&lang=pl  …

Czytaj więcej

Bez porozumienia w sprawie płacy minimalnej

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego nie wypracowano wspólnego stanowiska w sprawie przyszłorocznego wzrostu płacy minimalnej, podwyżek dla budżetówki oraz waloryzacji rent i emerytur. „Solidarność” domaga się nie tylko wyższych podwyżek, ale oczekuje również, że jeszcze w tym roku pracownicy budżetówki otrzymają podwyżki, które przy obecnej inflacji pozwolą zachować ich siłę nabywczą. NSZZ „Solidarność”…

Czytaj więcej

Rozmowy z Gminą Wrocław o płacach

Na wniosek organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”, których pracodawcą jest Gmina Wrocław w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk odbyło się spotkanie przedstawicieli związkowców  z reprezentującymi Prezydenta Miasta sekretarzem Włodzimierzem Patalasem i skarbnikiem Marcinem Urbanem. Spotkanie dotyczyło rekompensowania kosztów wzrostu utrzymania rodzin pracowników urzędów i innych podmiotów zatrudnionych przez Miasto. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny…

Czytaj więcej

Informacja ws. zaniżonych wynagrodzeń

W styczniu br. część pracowników otrzymała niższe wynagrodzenie „na rękę” niż w ubiegłym roku. Było to spowodowane m.in. niepotrzebnie złożonym wnioskiem o rezygnację z ulgi dla klasy średniej lub niepobraniem przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek. Monitorując na bieżąco sytuację i odpowiadając na przypadki wypłaty…

Czytaj więcej

Oświata powołała Sztab Protestacyjny

Na wczorajszym zdalnym posiedzeniu Rada Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ “Solidarność” przyjęła Stanowisku, w którym krytykuje i zdecydowanie odrzuca propozycje płacowe i inne przedstawione przez ministerstwo edukacji. Jednocześnie Rada   Krajowej   Sekcji   Oświaty   i   Wychowania   NSZZ   „Solidarność”   w   związku  z niezrealizowaniem VI. punktu Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego wypracowania systemu   wynagradzania   nauczycieli   w   powiązaniu   z  …

Czytaj więcej

Minister i związkowcy ws. podwyżek płac w oświacie

Na antenie Radia Wrocław odbyła się rozmowa z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. Poniżej drukujemy fragment wypowiedzi szefa edukacji nt. płac oraz stanowisko Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ “Solidarność” w przedmiotowej sprawie. Jak zapowiada minister we wrześniu mają się odbyć konsultacje ze związkami zawodowymi ws. podwyżek płac w oświacie. jw fragment rozmowy w Radiu Wrocław – całość…

Czytaj więcej

Płaca minimalna

Do 15 września rząd przyjmie rozporządzenie ws. płacy minimalnej w 2022 i minimalnej stawki godzinowej. Propozycja wynagrodzenia wyniesie 3 tys. zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej – 19,60 zł. Za przygotowanie rozporządzenia odpowiada Ministerstwo rozwoju, pracy i technologii. Zgodnie z przepisami ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, rząd odpowiada za ustalenie na następny rok minimalnego wynagrodzenia za…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy