Banner

Tag Archives: PiP

Budownictwo pod kontrolą

Sektorem, na który Państwowa Inspekcja Pracy co roku zwraca szczególną uwagę jest budownictwo. Wynika to z utrzymującej się dużej liczby rejestrowanych wypadków przy pracy oraz stwierdzanych nieprawidłowości – podała Państwowa Inspekcja Pracy w programie działania na 2021 rok. Kontrole (plan zakłada 52 tys.) będą przede wszystkim obejmowały zagadnienia dotyczące rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, zapewnienia…

Czytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Regionu

Na odbywającym się zdalnie posiedzeniu Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” wysłuchano sprawozdania z działalności Okręgowej Inspekcji Pracy – omówiła Małgorzata Łagocka Okręgowa Inspektor Pracy oraz Barbara Serafinowska. Członkowie Zarządu w tej kwestii zadali wiele pytań. Podczas zebrania przedstawiono też informacje z prac Prezydium ZR oraz poruszono szereg kwestii wewnątrzzwiązkowych. Zebranie prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso. jw foto Janusz…

Czytaj więcej

Kontrole zdalnie i hybrydowo

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i przedłużającym się, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, okresem pracy zdalnej w urzędach administracji inspektorzy pracy przystąpili od 25 stycznia do prowadzenia kontroli w sposób zdalny i hybrydowy. Poinformował o tym zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski Zdalna kontrola lub poszczególne czynności kontrolne przeprowadzone w sposób zdalny dotyczą sytuacji,…

Czytaj więcej

Kontrole dotyczyły głównie BHP

Od początku lipca do końca listopada 2020 roku inspektorzy PIP-u przeprowadzili w całej Polsce 36 062 kontrole. To o 4604 więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku, kiedy było ich 31 458. Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy, zwraca uwagę na ostatni analizowany miesiąc. Wówczas pogorszyła się sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz wprowadzono ograniczenia…

Czytaj więcej

Praca cudzoziemców

Podczas posiedzenia Komisji ds Kontroli Państwowej zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski zreferował działalność inspektorów pracy zajmujących się legalnością zatrudnienia cudzoziemców. Jak wskazał, wśród stwierdzonych naruszeń przepisów zwraca uwagę poważny wzrost liczby nieprawidłowości polegających na powierzaniu pracy cudzoziemcom na innych warunkach niż określone w zezwoleniach na pracę lub oświadczeniach, w szczególności w innym wymiarze czasu pracy…

Czytaj więcej

Ze względu na zagrożenie

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 , w trosce o zdrowie pracowników i interesantów, od 19 października 2020 r. – do odwołania – pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy nie będą udzielali osobistych, bezpłatnych porad prawnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy…

Czytaj więcej

Spadła skuteczność Państwowej Inspekcji Pracy

W 2019 r. o 32 proc. spadła liczba osób zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych, które po interwencji inspektorów otrzymały umowę o pracę (z 5,6 tys. do 3,8 tys.). Sama PIP wskazuje, że zmniejszyła się też m.in. łączna kwota należnych wynagrodzeń i świadczeń wypłaconych przez firmy dzięki jej działaniom (z 76 mln zł do 56 mln zł),…

Czytaj więcej

Nagroda Romana Giedrojcia

W 2017 r. ustanowiona została Nagroda im. Romana Giedrojcia. W ten sposób Państwowa Inspekcja Pracy upamiętniła zmarłego kilka lat temu głównego inspektora pracy. Rozstrzygnięcie drugiej edycji wręczenia nagród odbyło się w czwartek 29 sierpnia w ośrodku szkoleniowym Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Troje inspektorów PIP – Monika Sierakowska-Czeladzińska, Bartosz Pittner i Arkadiusz Obłoza odebrało nagrodę…

Czytaj więcej

100 lat Państwa Polskiego

„Od wieku na rzecz ochrony pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego” to temat konferencji, która odbyła się 30 maja we wrocławskim Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. J. Rosnera. Uczestników konferencji przywitał m.in. Paweł Hreniak – wojewoda dolnośląski i zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński. Prezentację prawie stuletniej historii Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiła nadinspektor…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy