Banner

Tag Archives: oświata

Świąteczne spotkanie oświaty

Podczas ostatniego grudniowego spotkania Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk życznia pracownikom oświaty przekazał przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso i szefowa struktury oświatowej Danuta Utrata. Podczas zebrania przyjęto też szereg wewnątrzzwiązkowych projektów działań, które mają w konsekwencji promować “Solidarność” (filmy, ankiety, konta FB i inne). Ustalono też harmonogram kolejnych spotkań, najbliższe odbędzie…

Czytaj więcej

Oświatowe szkolenie

W Ośrodku “Trzy Jeziora” w Wieleniu szkolili się członkowie organizacji oświatowej MOZ NSZZ “Solidarność” Krzyki. Pierwszego dnia zajęcia dotyczyły tematyki rozwoju Związku, a drugiego były poświęcone problematyce prawnej. Uczestnicy szkolenia bardzo aktywnie uczestniczyli w różnych ćwiczeniach ukazujących mocne i słabe strony organizacji  oraz dyskusji, o tym jak wzmocnić działalność “Solidarności”. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Dobry dialog w powiecie świdnickim

Rozmowy zakończone uzgodnieniami z wójtem gminy Dobromierz Jerzym Ulbinem przeprowadziła Rada Oddziału Świdnica w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Propozycja NSZZ “Solidarność” podniesienia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony samorządu. – To dobry przykład konstruktywnego dialogu – ocenia Ireneusz Besser – przewodniczący Rady Oddziału w Świdnicy. Te dodatki  będą najwyższe w powiecie…

Czytaj więcej

Informacje z prac Sekcji Krajowej Oświaty

Newsletter nr 1 Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Zapraszamy do lektury naszego nowego newslettera. W nowym roku szkolnym informacje o tym, co dzieje się w naszej Sekcji i w oświacie będziemy Wam przesyłać co tydzień. Kalendarz zdarzeń 17-19 maja – odbyło się XXXI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,…

Czytaj więcej

Coś się kończy…coś się zaczyna…

Członkowie Oświatowej ,, Solidarności”, przechodzący na emeryturę, spotkali się z przedstawicielami władz organizacji MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki w ich siedzibie przy ul. Ślężnej. Podziękowania i prezenty szczególnym gościom wręczyła przewodnicząca Krystyna Kochan – Wzruszający nastrój trwał podczas słodkiego poczęstunku, a rozmowom nie było końca. Życzymy emerytom dużo zdrowia, bo jak twierdzi Wisława Szymborska:…

Czytaj więcej

Oświata już po wyborach

Delegaci Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” wybrali swoje władze. Przewodniczącą oświatowej struktury na Dolnym Śląsku ponownie została Danuta Utrata. Przewodnicząca dziękowała wszystkim, którzy pracowali na rzecz Sekcji w minionej kadencji, a w szczególności wielce zasłużonym dla Związku Kazimierze Sygulskiej i Halinie Buczek. Wybory przeprowadzono bardzo sprawnie pod kierunkiem Joanny Billewicz z Regionalnej Komisji…

Czytaj więcej

Zebranie na koniec kadencji

Po raz ostatni w bieżącej kadencji zebrała się Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk pod przewodnictwem Danuty Utraty, Członkowie Rady dyskutowali o przygotowaniach do zebrania wyborczego Sekcji, które odbędzie się 20 kwietnia, o bieżących sprawach, o jesiennym szkoleniu wyjazdowym. Gościem obrad był przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso, składając członkom Rady podziękowania za…

Czytaj więcej

Oświatowe wybory

Danuta Utrata – przewodnicząca MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław – Centrum i przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania została ponownie wybrana na przewodniczącą organizacji zakładowej. Gościem obrad był przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso. foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Oświata Psie Pole wybrała swoje władze

We wrocławskim hotelu Wodnik podczas piątkowego zebrania wyborczego MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania związkowcy podsumowali mijająca kadencję oraz wybrali komisję międzyzakładową i rewizyjną. Delegaci zdecydowali, że dotychczasowa przewodnicząca Anna Makul będzie nadal przewodzić oświatowej Solidarności na Psim Polu. Ponadto wybrano przedstawicieli” organizacji do Międzyregionalnej Sekcji Oświaty oraz delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu. Spór zbiorowy,…

Czytaj więcej

Zebranie oświaty

Ostatnie zebranie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk poświęcone było omówieniu rozmów w ministerstwie edukacji, które jak dotąd nie przyniosły żadnych pozytywnych rozwiązań. Ponadto omawiano Stanowisko Rady Sekcji Krajowej, w którym Sekcja sprzeciwia się wdrażaniu projektu “Edukacja dla wszystkich”. Omówiono też dotychczasowy stan wyborów związkowych. Panowie z Sekcji z okazji Dnia…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy