Banner

Tag Archives: GUS

Wzrosło przeciętne wynagrodzenie.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r. wyniosło 6.778,63 zł, co oznacza wzrost o 15,8 proc. rok do roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Jak podają analitycy GUS “wzrost przeciętnych wynagrodzeń w lipcu 2022 r. względem czerwca 2022 r. (o 3,4%) spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, jubileuszowych, nagród z…

Czytaj więcej

Płace rosną wolniej niż inflacja

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r. wyniosło 6554,87 zł brutto. Z kolei przeciętna płaca, włącznie z wypłatami z zysku, w całym drugim kwartale w 2022 r. wyniosła 6566,15 zł brutto. Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających ponad 9 osób) wyniósł 13 proc. w…

Czytaj więcej

Pracownicy oceniają rynek pracy

O tym, jak pracownicy oceniają obecną sytuację na rynku pracy, jakie są prognozy na przyszłość, czy wśród osób pracujących występuje poczucie zagrożenia bezrobociem, jaka jest sytuacja na lokalnych rynkach pracy, możemy dowiedzieć się z najnowszego komunikatu CBOS pt. “Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca”. W pierwszej dekadzie czerwca o 5 punktów procentowych ubyło…

Czytaj więcej

GUS o wynagrodzeniach

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. wyniosło 6 399,59 zł (wzrost o 13,5% r/r). Przed rokiem (maj 2021 r. do maja 2020 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnych płac na poziomie 10,1%. W maju 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w stosunku do kwietnia 2022 r.…

Czytaj więcej

Rosną ceny towarów i usług

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. wzrosły o 10,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem – o 3,2 proc. Inflacja będzie dwucyfrowa przez pozostałą część roku – oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najbardziej zdrożeją żywność i paliwa; wysokie koszty surowców oznaczają też podwyżki towarów przemysłowych. Inflacja…

Czytaj więcej

Zatrudnienie i wynagrodzenia wg GUS

W styczniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu ze styczniem 2021 r. było wyższe o 2,3% i wyniosło 6459,8 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie wzrosło o 1,5%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 r. w porównaniu ze styczniem 2021 r. było wyższe o 9,5% i…

Czytaj więcej

Raport GUS o wynagrodzeniach

GUS opublikował. raport o strukturze wynagrodzeń według zawodów. Publikacja jest przygotowywana i publikowana co dwa lata. Najnowszy raport to opracowanie danych z lat 2018-20 i ich „uchwycenie” i opracowane na październik 2020 r. Raport GUS obejmuje statystyki z podmiotów gospodarki narodowej, które zatrudniają 10 pracowników i więcej. Opublikowane dane o zarobkach dotyczą 8,2 mln osób.…

Czytaj więcej

GUS o bezrobociu

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 895,2 tys. wobec 898,8 tys. osób w listopadzie. Według szacunków resortu stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,4 proc. Po raz pierwszy od 1990 r. poziom bezrobocia w końcu grudnia był niższy niż w listopadzie, a stopa bezrobocia utrzymuje się na niższym poziomie niż…

Czytaj więcej

Więcej umów na czas nieokreślony

Jak wynika z danych GUS, w porównaniu z okresem sprzed pandemii liczba osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony zwiększyła się o ponad 800 tysięcy. Na istotny spadek niestabilnych form zatrudnienia wśród polskich pracowników wskazują też dane Europejskiego Urzędu Statystycznego. Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące liczby umów na czas nieokreślony obejmują okres…

Czytaj więcej

Zatrudnienie i wynagrodzenie – dane GUS

W lipcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,8%  (liczone w zestawieniu rok do roku) i wyniosło 6361,7 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,7% r/r  i wyniosło 5851,87 zł (brutto). W komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z 18 sierpnia czytamy m.in „, od marca do maja 2020 r. odnotowywano…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy