Banner

Tag Archives: emeryci

Wsparcie dla organizacji działających na rzecz seniorów

We Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego na pl. Solidarności odbyło się I Forum Społeczne Instytutu Trzeciej Generacji WCRS pt. Dobre praktyki współpracy organizacji działających na rzecz seniorów – Synergia organizacji”. Dyrektor WCRS Dorota Feliks zapewniała uczestników Forum, że mogą bardzo liczyć na pomoc jej instytucji podczas pisania wniosków konkursowych. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o zmianach w…

Czytaj więcej

Rozliczenia emerytów w ZUS do 1 marca

Emeryci i renciści, którzy w 2020 r. pracowali zawodowo, powinni do 1 marca br. powiadomić ZUS o osiągniętych w ubiegłym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym – w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy. – Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego emeryta lub rencistę.…

Czytaj więcej

Kolędowe spotkanie emerytów

Regionalny Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk przeprowadził zdalne posiedzenie Sekcji. Gościem spotkania była radna Sejmiku Wojewódzkiego Małgorzata Calińińka-Mayer oraz ks. Stanisław Pawlaczek, który przeprowadził przedświąteczną modlitwę. Podczas spotkania zaśpiewano wspólnie kolędy. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Emeryci apelują

Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ “Solidarność” Region Dolny Śląsk zwróciła się do organizacji zakładowych o przygotowanie większej ilości paczek dla potrzebujących emerytów. “Nasi emeryci, to ludzie, którzy w czasach swej młodości czynnie włączyli się w prace zarówno legalnej “Solidarności” jak i tej podziemnej. (…) wielu z nich zapłaciło za swoje zaangażowanie utratą zdrowia i…

Czytaj więcej

Zawsze wierni

Patriotyzm oraz wierność ideałom NSZZ “Solidarność”  to tylko niektóre przymioty jakimi wyróżniają się członkowie Regionalnego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ “Solidarność”. W czwartek 14 listopada w siedzibie Regionu obchodzona niedawno 101.rocznica odzyskania Niepodległości była okazją do uroczystego posiedzenia sekretariatu. Gościł na nim przewodniczący krajowego sekretariatu Dariusz Kucharski. Wraz z przewodniczącym Regionu Kazimierzem Kimso odznaczyli wyróżniających…

Czytaj więcej

W świątecznym nastroju

Na kilka dni przed Wielkanocą emeryci zrzeszeni w Regionalnej Sekcji spotkali się na uroczystym poczęstunku. Wszystkim zebranym w środę na uroczystym spotkaniu życzenia złożył przewodniczący ZR Kazimierz Kimso. Modlitwę przy świątecznym stole poprowadził duszpasterz dolnośląskiej Solidarności ks. Stanisław Pawlaczek. O szacunku do zebranych, wynikającym nie tylko z wieku, ale i z doświadczenia oraz działalności w…

Czytaj więcej

Wolność jest zadaniem

Już w piątek 9 listopada w Regionie Dolny Śląsk Regionalny Sekretariat Emerytów i Rencistów zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Na spotkaniu obecni byli m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów Dariusz Kucharski. O tym, że 11 listopada 1918 r nie skończyła się walka o wolną Polskę mówił m.in.…

Czytaj więcej

Andrzej Kowalski dalej przewodniczy emerytom

Na zebraniu wyborczym Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk w szranki wyborcze stanęli Henryka Charchalska i dotychczasowy przewodniczący Andrzej Kowalski. I to dotychczasowego szefa, nieznaczną większością głosów delegaci dalej obdarzyli zaufaniem. Gościem zebrania był sekretarz Zarządu Regionu Piotr Majchrzak. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Świąteczne spotkanie emerytów

Członkowie Regionalnej  Sekcji Emerytów i Rencistów zebrali się w środę 28 marca na świątecznym spotkaniu. Gośćmi uroczystego posiedzenia byli m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso oraz dyrektor departamentu spraw społecznych UM Wrocławia Jacek Sutryk. Emeryci stanowią jedną z najliczniejszych i najbardziej aktywnych struktur w naszym Związku. Za ich zaangażowanie podziękował im Kazimierz Kimso, składając życzenia…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy