Banner

Tag Archives: budżet

Związkowcy przeciwni zamrożeniu płac w budżetówce

Prezentujemy wspólne stanowisko trzech central związkowych tj. Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2022. Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, trzy centrale związkowe tj. Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i…

Czytaj więcej

Ustawa budżetowa podpisana

Andrzej Duda podpisał budżet na 2021 r. Ustawa budżetowa, którą posłowie uchwalili 20 stycznia, przewiduje wzrost produktu krajowego brutto w 2021 na poziomie 4 procent. Zgodnie z założeniami na koniec tego roku stopa bezrobocia ma wynieść 7,5 procent, a średnioroczny wzrost cen towarów i usług wyniesie 1,8 procent. Ponadto założono, że deficyt sektora finansów publicznych…

Czytaj więcej

W projekcie budżetu obniżka wieku emerytalnego

Rząd przygotował projekt budżetu Państwa na 2017 rok. Znalazły się w nim zapisy pozwalające przypuszczać, że zostanie zrealizowana obietnica obniżenia wieku emerytalnego Projekt budżetu trafi do partnerów społecznych, w tym też do “Solidarności” przed końcem sierpnia. Na wydanie wspólnej opinii pracodawcy i związki zawodowe będą miały 10 dni roboczych. Jeśli w tym terminie nie wypracują…

Czytaj więcej

Wspólne stanowisko związków ws. budżetu

Od kilku lat pogłębia się tendencja ograniczania zakresu informacji zawartych w projekcie budżetu państwa. Strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego (“Solidarność”, OPZZ, FZZ) uzgodniła i przedstawiła stanowisko w sprawie Założeń budżetu państwa na rok 2017. Związkowcy wskazują, że w dokumencie brakuje istotnych informacji i postulują, aby w kolejnych latach przedstawiano dane o przewidywanej wysokości dochodów…

Czytaj więcej

Szara strefa i umowy cywilnoprawne

We wtorek 17 maja obradowała Rada Ochrony Pracy.  Członkowie tego gremium (wśród nich Kazimierz Kimso, przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności”) oprócz spraw bieżących  zajmowali się m.in.  skutkami  dla budżetu państwa wynikającymi z zastępowania umów o pracę, umowami cywilnoprawnymi oraz zatrudnianiem pracowników w szarej strefie.  …

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy