Banner

Szkolili się sipowcy

W czwartek 4 lutego zakończyło się, przeprowadzone w trybie zdalnym szkolenie pt. Społeczny Inspektor Pracy.
Omawiano takie zagadnienia jak wypadki w pracy i związany z tym udział SIP w postępowaniu powypadkowym, ocena ryzyka zawodowego, a także poruszono wybrane elementy prawa pracy. Kilkunastu uczestników szkolenia miało okazję poznać istotną wiedzę w tym zakresie od ekspertów z Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Szkolenie prowadzili starsi inspektorzy pracy Anna Łeszkiw, Łukasz Paroń, Marek Choczaj i nadinspektor pracy Zbigniew Kołodyński.
Szkolenie było interesujące, praktyczne i merytoryczne. Prowadzący z PIP mówili ciekawie, mieli świetny kontakt z nami i w tym wszystkim byli bardzo pomocni. Genialne jest także to, iż w dobie pandemii można zrobić 3 dniowe szkolenie online i przez cały czas wirtualna sala jest pełna i ludzie rozmawiają, zadają pytania. Szczególnie jest to potrzebne teraz, ponieważ uaktywnia nas i wyposaża w wiedzę, która powinna być wykorzystana w naszej pracy codziennej. Szkolenie daje tez możliwość wymiany doświadczeń oraz zadawania pytań, mobilizując nas do większej aktywności w zakładzie – oceniła zajęcia uczestniczka Karolina Tomczak.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy