Banner

Szkolenie zdalne

Pandemia nie przeszkadza w poszerzaniu wiedzy. W środę 25 listopada nasz ekspert Jerzy Płaza poprzez łącza internetowe odbył z grupą działaczy z kilku organizacji związkowych naszego Regionu zdalne szkolenie dotyczące m.in  tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy. Niewątpliwie walorem szkoleń  jest fakt, iż przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy