Banner

Szkolenie nt. ZFŚS

Ekspert związkowy Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk Jerzy Płaza prowadzi zdalne szkolenie związkowe nt. funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Podczas spotkania w trybie zdalnym, uczestnicy otrzymali gruntowną wiedzę dotyczącą działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy