Banner

Zapoznaje z prawem wewnątrzzwiązkowym (STATUT, Uchwała finansowa itp.), wyjaśnia wynikające z niego uprawnienia i obowiązki Komisji Rewizyjnej, zapoznaje z zasadami obowiązującymi przy czynnościach kontrolnych w Komisji Zakładowej.

Społeczna inspekcja pracy