Banner

Podczas szkolenia prezentowane są techniki pracy grupowej i zespołowej, analizuje się relacje zachodzące między jednostką a grupą, ukazuje się dynamikę grupy i etapy budowy zespołu. Analizuje się style zarządzania oraz omawia cechy dobrego przywódcy.

Społeczna inspekcja pracy