Banner

Szkolenie zapoznaje z zasadami, wymogami i przepisami z zakresu gromadzenia majątku i gospodarowania pieniędzmi zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej. Tutaj można poznać praktyczne techniki prowadzenia dokumentacji finansowej, a także obowiązki Komisji Zakładowej w zakresie:
• podziału składki członkowskiej
• wypłacania zasiłków statutowych
• tworzenia budżetu
• sporządzania sprawozdań finansowych
• ewidencji i identyfikacji podatkowej (NIP, REGON)
• odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8, CIT-8/0)

Społeczna inspekcja pracy