Banner

Szkolenia związkowe

Lp. Tytuł szkolenia Czas trwania
1. Szkolenie ogólnozwiązkowe dla działaczy (SOD 1) 4 dni
2. Szkolenie ogólnozwiązkowe dla działaczy (SOD 2) 4 dni
3. Podstawy rachunkowości dla skarbników KZ 3 dni
4. Zasady działania komisji rewizyjnej 2 dni
5. Prawo pracy 4 dni
6. Negocjacje 4 dni
7. Szkolenie podstawowe nt rozwoju związku 1 dzień
8. Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa cz. 1 4 dni
9. Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa cz. 2 4 dni
10. Zarządzanie sobą 3 dni
11. Zarządzanie grupą i zespołem 3 dni
12. Podstawy komunikacji społecznej z elementami retoryki 3 dni
13. Podstawowe elementy zarządzania 3 dni
14. Podstawowe elementy zarządzania 1 rok

Społeczna inspekcja pracy