Banner

Dział Szkoleń Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5,
tel. 601 974 910;
szkolenia.wroc@solidarnosc.org.pl ;

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy również drogą elektroniczną.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany powyżej adres e-mail.

Społeczna inspekcja pracy