Banner

Sprawozdanie finansowe

W związku ze zmianami w Ustawie o Rachunkowości, od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe (nazywane odtąd także e-sprawozdaniami) muszą być przyjęte do 30 czerwca 2019 r. Sporządzane w formie elektronicznej oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP musi być dostarczone do właściwego urzędu skarbowego nie później niż 10 dni od daty przyjęcia przez KZ.
Aby ułatwić pracę Organizacjom Zakładowym Region Dolny Śląsk NSZZ „ Solidarność” przygotował dla swoich członków instrukcję związaną z tą czynnością.
Podana instrukcja jest najłatwiejszą metodą na złożenie sprawozdania, lecz nie jedyną.

Profil zaufany – jak założyć i podpisać
Pismo przewodnie – wzór

Sprawozdanie – gdy organizacja osiągnęła zysk
Sprawozdanie – gdy organizacja poniosła stratę

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy